FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

Læs også:

Om Hvenegaard i Uddrag af bogen: Ryslinge Sogns Historie 2, her

Hvenegaards Historie
Sammendrag fra slægtsbøger om Hvenegaard  her

Røvereden
Brev af Valgmenighedspræst Torkild Skat Rørdam til maleren Ove Sternow om Hvenegaarden ca. 1915 her

Kort og Matrikelstyrelsen
har lagt gamle matrikelkort på nettet og man kan finde Hvenegaarden på dem.

Se også:
Folketællinger

Mads Møller og Mette
(Uddrag af bogen: Ryslinge sogns historie; side 130-131
af H M Henriksen 1955
Folketælling 1787

Mads Møller havde foruden sin klumpfod også andre skavanker, som ikke egnede sig til at give respekt og anseelse. Han havde en husholderske, som blev kaldt store Mette. Vi ved ikke, om hun var stor af vækst. Snarere var det, fordi hun var så stor på det, at hun var kæreste med herremanden. Hun fik 1785 et uægte barn, som hun opkaldte efter Mads Møller og som man godt vidste, at han var fader til. To år efter skulle hun igen have et barn og Mads Møller, der ikke har ment at kunne gifte sig med sin tjenestepige, gjorde så en aftale med en svækling, smedens søn, Rasmus Henriksen, at han skulle gifte sig med Mette. Brylluppet blev holdt på Krumstrup den 22. december 1787, men Mads Møller gik selv i brudesengen med Mette. Folk mente, at Rasmus blev så skuffet, at han måtte løbe sin vej [1], men det gjorde han ikke, for det var godt nok efter aftalen. Han holdt til hos sin broder i Bøgebjerghuset længst ude ved landevejen på Lørup hede, og herfra meldte han til kirkebogen den 2. marts 1788, at hans hustru havde fået en søn. Mette blev siden skrevet som fæster af Hvenegaarden, den øde gård i Lørup, som Mads Møller stod i færd med at udflytte.

Ved en fest i Odense 1791 var en del herremænd samlet, og der kom Mads Møller for skade at forlange 56.000 rigsdaler for Krumstrup, der var på 37 td. hartkorn hovedgårdstakst samt 200 td. hartkorn bøndergods. Kammerjunker Knud Juul, Tåsinge, slog til, og så måtte Mads Møller flytte til Ellegaard i Pårup sogn, som han købte.

Mette kunne han dog ikke undvære. Han beholdt hende som husholderske også på Ellegaard. Rasmus Henriksen tog tjeneste som smedesvend i Bolbro [4]. Han måtte være i nærheden for lettere at kunne hente hjælp og understøttelse hos Mads Møller og melde den næste barnefødsel 1793. Nu var Mads Møller dog endelig blevet klar over, at det var bedst at se bort fra standsforskellen og gifte sig ordentligt med Mette.

Allerede da Rasmus skulle melde den næste barnefødsel var skilsmisse bevilget. Den 28. november 1794 blev Mads Møller og Mette viede på Ellegaard [2]. Han var dog vel lidt skamfuld, solgte Ellegaard og flyttede til Odense. Her kunne Mads Møller og Mette 1798 holde et stateligt barselsgilde med faddere fra den fornemme adel [3]. Da må vi tro, Mette var stolt. Mads Møllers forvirrede nerver var falden til ro. Han købte en købmandsgård i sin fødeby Kerteminde og drev forretning  [4]. 

Allerede 1807 døde Mette og blev jordet ved kirkens søndre side [5], og da han 4 år efter solgte ejendommen betingede han sig i skødet, at efterfølgende ejere skulle vedligeholde stakittet om gravstedet og hver uge bestrø dette med sand og blomster.

Da Mads Møller var 60 år gammel opgav han købmandsforretningen og flyttede til Skauenborg, en gård i Brylle sogn. Den ejede han og beboede til han døde i sit 70. år 1820. Hans bo blev opgjort til 8422 rigsdaler sølv, han døde altså ikke i fattigdom, som de Krumstrup bønder siden fortalte. En søn var ejer af Vikkelsø i Odense fjord, en anden søn havde Østergaard Mølle i Munkebo sogn og datteren fik Skauenborg.

(Sml. Fynske Aarbøger 1953. V Woll: Mads Jørgen Møller til Krumstrup).
Læs evt. Brodermordet på Krumstrup
her

Fynhistorie.dk om Krumstrup
her 

[1]
I Aarbog for 1911, gengives det pågældende Afsnit om "Store Mette":
"Hun blev siden gift med Smeden i Lørup og kom til at bo "Bøgebjerghuset", der ligger paa Lørup Hede skraas for Bækkekroen. - Her stod hendes Bryllup. - Der fortælles, at paa Bryllupsaftenen sendte Mads Møller Vogn efter hende. Men hendes Mand sagde: "Nej, holdt! Nu er hun min!" og med uforrettet Sag måtte Vognen køre til Krumstrup igen. - Derfor mistede Mette "Hvenegaarden" paa Lørup Mark, som Mads Møller havde bygget til hende.
- Andre fortæller denne Tildragelse noget anderledes:
Paa Bryllupsnatten hentede Mads Møller selv med lukket Vogn "Store Mette" til Krumstrup, og da hendes Mand Dagen efter krævede hendes tilbage, fik han saa ilde en Medfart af Herremanden, at han aldrig forvandt det, men døde nogen Tid efter."

[2]
Fra Kirkebogen i Paarup, 1747-1814 opslag 68, Odense, Odense Amt:
Lørdagen 28de November blev Hr Mads Møller, Ejer af Ellegaard og Mette Peders Datter Copulerede paa Ellegaard, efter erholdet Kongelig Tilladelse af 10de October 1794 at maatte vies i Huset uden foregaaende Trolovelse; og efter Kongelig Skilsmisse Brev af 4de April 1794, at hendes forrige Ægteskab da var ophævet, og hun maatte indlade sig i nyt Ægteskab. Forloverne, som Caverede for, at intet heller i andre Henseender var Ægteskabet hinderligt vare underteg-
nede - Skilsmisse Brevet galt (gjaldt) i Lige Grad om Rasmus Hendrichsen, hendes forrige Mand --

[4]
November 1807
d: 28de Blen Begravet Kiøbmans Mads Møllers Hustru 45 Aar gl, paa den sømdre Side af Kirkegaarden.
(Kerteminde kirkebog 1761-1814 opslag 500)

[5]
Lørdag d. 10de Mart.
Blev forrige Ejer af Ellegaard Mads Møller og Kone Mette Petersen en Datter født d 13de Hjemmedøbt af gd Achen og kaldet Maren Höÿer. Ved Daabens Confirmation ds 20de ejusdam
Faddere: Lensgrevinde Holsten bt Löwenhjelm, Kammerherre Holsten, Kammerherre Kørbitz (Vejrupgård, Marslev), Kammer ? v. Krogh

Krumstrup Hovedgaard
FT-1787
Svendborg, Gudme, Ryslinge, Krumstrup Hovedgaard, 1ste Familie, 2, , C0048
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hr. Mads Jørgen Møller 38 Ugift Hosbonde Proprietair
Hans Hansen 50 Ugift Tienestefolk Forvalter ved Krumstrup Gods
Mads Jensen 57 Ugift Tienestefolk Gartner
Rasmus Rasmussen 24 Ugift Tienestefolk Kudsk
Christopher Christophersen 21 Ugift Tienestefolk Lærer Svarer Haandværk
Anders Jensen 7 Ugift Tienestefolk
Mette Pedersdatter
26 Ugift Tienestefolk Huusholderske
Maren Rasmusdaatter 25 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Kirsten Jacobsdaatter 27 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Maren Andersdaatter 28 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Anne Erichsdaatter 19 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Karen Rasmusdaatter 21 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Maren Rasmusdaatter 23 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Cathrine Pedersdaatter 26 Ugift Tienestefolk Malkepiger

[3]
FT 1801

Samtlige personer i husstanden
Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, Kierteminde Kiøbstad, , 23, FT-1801, B6497
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Mads Jørgen Møller 50 Gift huusbonde kiøbmand
Mette PederDatter 44 Gift hans kone
Mads Møller 16 Ugift deres børn
Andreas Møller 13 Ugift deres børn
Maren Høyer Møller 3 Ugift deres børn
Morten Møller 1 Ugift deres børn
Karen Maria Nielsen 13 Ugift husbondens søsterdatter modtaget til opdragelse
Rasmus Nielsen 22 Ugift tienestefolk dragon og staaer ved det Fynske Regiment
Anders Jensen 20 Ugift tienestefolk gaardskarl
Jens Hansen 23 Ugift tienestefolk do [gaardskarl] og staaer i tieneste ved Kongens Regiment
Maria Nielsdatter 24 Ugift tienestefolk
Margrethe Andersdatter 28 Ugift tienestefolk
Mette Jacobsdatter 30 Ugift tienestefolk

[4] FT 1801 
Samtlige personer i husstanden
Odense, Odense, Sankt Knuds, Bolbro by, Smedestedet??, 9, FT-1801, B1126
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Kirstine Andersdatter 57 Enke(mand) husbond smedeenke
Rasmus Henrichsen 45 Ugift smedesvend
Jørgen Madsen 25 Ugift smededreng
Mette Nielsdatter 21 Ugift tjenestepige 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@kerte.dk
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.