FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

Slægterne:
Hvenegaard - Svendsen - Pedersen
Langkilde - Brandt -
Plum (se også Munkemaleren Niels Munk Plum)

Familien fra Hvenegaard

Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen (død 20. juli 1827 på Hvenegaard, begr. i Ryslinge 26. juli) fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af den tidligere ejer kammerjunker Knud Juel  fra Krumstrup for 1000 rigsdaler. Efter at Peder i 1827 døde, drev hans enke Karen SvendsDatter gården videre indtil 8. september 1831, hvor hun overdrog den til svigersønnen Jens Pedersen, der var gift med datteren Ane Kirstine PedersDatter (Hvenegaard). Jens døde i 1853 hvorefter Ane Kirstine drev gården de næste 10 år. 28. juni 1863 overdrog hun gården vederlagsfrit til sønnen Peder Jensen Hvenegaard, der den 20. december 1866 solgte den ud af familiens eje for 12.000 rigsdaler.
 

 1. Jørgen Madsen født ca.1725, begravet. 16/1 1788 i Øster Skerninge. Husmand og Smed i Øster Skerninge gift med
  Mette PedersDatter Lische født ca.1741, død efter 1790. Hendes far Peder Lische var fra Egense. Hun havde en bror Jørgen Jørgensen Lische som i 1773 blev gift med præstens datter Maria Elisabeth Carlsdatter.
  I FT 1787 er Jørgen 61 år og gift med Mette på 46. Han er husmand og smed. Børn: Peder 24 år, Hans 22 år, Jørgen 17 år, Lars 13 år, Mads 28 år. Han har en søn udenfor ægteskab, Peder 4 år, som bor hos dem. Tjenestepigen Karen Svendsdatter er 21 år. Hun bliver gift med Peder i 1790.

De havde 6 sønner:

1. Mads Jørgensen (Dyreborg) f. ca. 1760. Konfirmeret 6. april 1777. Fik en uægteskabelig søn Peder født 1783. Gift med Margrethe Jespersdatter, som dør 32 år gl. 26. april 1795 i Bremerhus. De får Mette Marie i juli 1797. Anne Kirstine Rasmusdatter, med hvem han får datteren Margrethe 13. marts 1796, Jørgen 26. december 1797, død 4 uger senere. 3. gang gift med Johanne Cathrine HansDatter  født ca. 1870. I FT 1801 er han jordløs husmand og smed, gift med Johanne, og de har børnene Peder, Jørgen, Lars, Maren og Mette boende, samt en tjenestepige.
2. Peder Jørgensen f.ca.1762, død 20/7 1827
3. Hans Jørgensen født 1765. Konfirmeret 22. april 1781. Dåb 3. maj: båret af mors søster fra Egense, Peder Lische og Lars Skrædder fra Egense, Anders Andersen Nørregaard, Rasmus Ditlevsen, Svend Ovesens hst. Gift med Karens søster Maren SvendsDatter
4. Lauritz Jørgensen født 1767. Dåb 24. juni: Båret af Mette Cahtrine Winding. Faddere: Peder Lische, Eggert Ditlevsen, Mads Pedersen, Lars skrædders kone i Egense, min pige Maria Elisabeth Calrsdatter. Død 12. oktober 1770 3½ år gammel.
5. Jørgen Jørgensen født 1770. Dåb 6. maj: Båret af Lars skrædders kone i Egense, mons. Christian Eeg, Eggert Ditlevsen, Lars Bruun, Anders Jørgensens kone og Apelone Larsdatter Bruun.
6.
Lars Jørgensen født 1773. Dåb 5. december: Båret af båret af Johanne Margrethe Struch, Lars Bruun, Eggert Ditlevsen, Anne Svends og Lisbeth Hansdatter Vest og Anders Nørregaard.
 

 1. Peder Jørgensen født ca.1762 i Øster Skerninge, død 20/7 1827 på Hvenegaarden. Først medhjælper hos faderen. 29. november 1792 fæster og 1795 ejer af Hvenegaarden. Gift 17(29.?) december 1790 i Øster Skerninge med
  Karen SvendsDatter, døbt 26/10 1766 i Øster Skerninge og båret af Jørgens hustru. Faddere var Hans Ovesen, Niels Henningsen, Jørgen Andersen Dorthe Bruun og Maren AndersDatter. Konfirmeret april 1782. Død 24/9 1855 på Hvenegaarden. Forlovere ved brylluppet var Lars Kiergaard og Jens Andersen. Karen var en datter af fæster af Nørregaard i Øster Skerninge Svend Ovesen (ca.1741-1826) og hustru Anna JørgensDatter (ca. 1740-1828). Karen SvendsDatter ejede Hvenegaarden til 1831. Note

  De havde 12 børn, der udgør de 12 slægter:

 1. Maren PedersDatter (PeersDatter), døbt 2. januar 1791 i Øster Skerninge Kirke - død 31. december 1818.

 2. Jørgen Pedersen (Hvenegaard), født 18. marts 1793 - døbt i Ryslinge Kirke 24. marts. Død 3. februar 1855

 3. Anne Marie PedersDatter, født 26. februar 1795 - død 3. februar 1875

 4. Ane Kirstine PedersDatter (Hvenegaard), født 24. marts 1797. Gift med Jens Pedersen, der blev den 2. ejer af Hvenegaarden 8. september 1831. Hun døde 16. juni 1864

 5. Dødfødt datter, 4. august 1799 begravet 11. august.

 6. Hans Pedersen, tvilling født 21. april 1800 - død 24. april 1800

 7. Per Pedersen, tvilling født 21. april 1800 - død 24. april 1800

 8. Mette PedersDatter, født 20. juni 1801 døbt 28 juni - død 12 dage gammel den 2. juli 1801

 9. Peer Pedersen, født 4. juli 1802. Død 18. januar 1829

 10. Mette PedersDatter (Hvenegaard), født 30. juni 1805 - død 15. december 1871

 11. Karen PedersDatter, født 14 juli 1808. Død 19. juli 1879

 12. Hans Pedersen (Hvenegaard), født 16. februar 1816 . Døbt 14. april. - død 31.12 1863

Slægten Svendsen
Landmandsslægt fra Øster Skerninge By, hvor slægten var fæstere af Søgård under HvidkiIde. I 1781 var gårdens hartkorn 6 td. l Skp. 0 Fk 1/6 Alb. Hovningspenge 2 Rd., 5 Sk., Landgilde 3 Td. havre og 1 gås.

De ældste i slægten var:

 1. Ove Svendsen født ca. 1702, begravet 27. marts 1766 64 år gammel, gift med 
  Ane HansDatter født 1707, død 1797

 1. Svend Ovesen, født 1741, død 1826, gårdfæster af Stihovedgaard i Vester Skerninge. Han var gift med
  Ane JørgensDatter født 1740, død 1828, datter af Jørgen... ca. 1700, død før 1787 gift med Maren PedersDatter (født 1707, død 1795. Begge bedstemødre, Ane HansDatter og Maren Pedersdatter, der var enker, boede ifølge
  folketællingen fra Øster Skerninge 1787 hos familien og de var begge 80 år..

De havde 9 børn:

1. Jørgen Svendsen født 1764
2. Karen SvendsDatter født 1766, Dåb 26. oktober: båret af Jørgen smeds kone, Hans Ovesen, Niels Henrichsen, Jørgen Andersen, Dorthe Bruuns og Maren Andersdatter. Død 1855, blev gift med Peder Jørgensen Hvenegaard 
3. Anna SvendsDatter, født 1769, Dåb 23. april: båret af Lars Kiergaards kone, Lars Kiergaard, Hans Ovesen, Jesper Hansen, Morten Sandbergs og Jørgen smeds kone
4. Ove Svendsen født 1770, Dåb 26. august båret af Hans Ovesens kone, Lars Kiergaard, Hans Ovesen, Jens Christian, Jørgen smeds kone og Anna Rasmusdatter
Senere faderens efterfølger og efterfulgtes selv af sønnen Anders Ovesen.
5. Anna Maria SvendsDatter født 1773, Dåb 18. april: båret af Mette smeds, Jørgen Lische, Lars Kiergaard, Lars Bruun, Anne Sophie Vest og Lisbeth Andersdatter
6. Hans Svendsen, født 1775, Dåb 9. april: båret af Jørgen Lisches kone, Jørgen smed, Hans Ovesen, Peder Escheberg, Lars Kiergaards og Jesper Hansens koner. død 27. november 1776, 1½ år gammel.
7. Maren Svendsdatter, født 1777, Dåb 1. juni: båret af Johanne Jørgensdatter, Knud Escheberg, Jørgen smed, Hans Nørregaard, Ingeborg Larses og Maren Daniels. Død 9. maj 1779
8. Nicoline SvendsDatter født 1779, Dåb 31. oktober: Båret af Jørgen Lisches kone, Lars Kiergaard, Jørgen smed, Hans Buch, Anders skrædders og Peder Kudskes koner 
9.
Maren SvendsDatter født 1781. Dåb 30. september. Båret af Lars Bruuns kone, Jørgen smed, Peder smed, Lars Kiergaard, Jesper Hansens kone, Jørgen smeds pige Marie RasmusDatter. Tjener fra 1801 - 1805 på Hvenegaarden hos søsteren og svogeren, Karen og Peder. Maren bliver gift med Peders bror Hans Jørgensen og får bl.a. børnene Anne, Bodil og Hans Peter. Anne bliver døbt og konfirmeret sammen med kusinen Mette.

 

Slægten Pedersen
Landmandsslægt, der med stor dygtighed arbejdede sig frem til ansete stillinger. Slægtens ældste kendte hjemstavn er lille Løjtved, Hundtofte i Stenstrup Sogn.

Den første mand af slægten:

 1. Peder Christensen født 1746, død 19. november 1800 var først fæster og senere ejer af en gård midt i byen Hundtofte, matr. nr. 22 a "Nygaard" i LiIle Løjtved med Hartkorn 4 Tdr. 5 Skp., der hørte under Boltingsgaard strøgods i 1787. Han blev trolovet 17. marts 1780 med:
  Ane Kirstine LarsDatter født 1747, død 78 år gl. 24. maj 1825, begravet i Stenstrup Kirke29. maj. Hun levede i mange år som enke og styrede gården i børnenes mindreårighed. FT 1801 er hun enke og 46 år. Hun har de 4 yngste børn hjemme foruden 2 tjenestefolk.

De fik 5 børn:

1. Ane Dorthea PedersDatter døbt 20.08.1780, død 12.07.1789
2. Christen Pedersen døbt 22.06.1783, senere faderens efterfølger
3. Hans Pedersen døbt 01.01.1790 (Hans får 03.04.1809 en uægte datter Karen Kirstine med Ingeborg Margrethe Casparsen).
4. Henrik Pedersen døbt 19.12.1792
5.
Lars Pedersen døbt 13.12.1795 i Stenstrup Kirke, Sunds, død 23.december1874
 

 1. Lars Pedersen født 1795, døbt 13.december1795 i Stenstrup Kirke, Sunds, død 23. december1874 på Kejrup, begravet på Kølstrup Kirkegård. Er ved brylluppet 16. oktober 1824  ansat på Langhøis Mølle (læs mere om fam. Mayntz her) hos Saras søster, Anna, og svogeren Mayntz. Lars blev først forpagter af Langkildegaarden og Egeskov mejeri, siden ejer af Ølundgaard fra 1832 til 1853  (se note). Ejer af herregården Kejrup fra ca. 1845 (bor iflg. FT 1845 på Kejrup) til sin død 1874, hvorefter det sælges af fru Lollesgaard og fru Hvenegaard i 1875 for 184.000 kr. til forvalter Teisen, . Gift med
  Sara Kirstine Langkilde født 19. august 1800 på Langkildegaard. Død 11. juli 1859 på Keirup, begravet i Kjølstrup sogn. Se mere om Langkildeslægten her

De fik 4 børn:

1. Kirsten Pedersen (i kirkebogen står: Kirsten, Datter af Lars Pedersen) født 5. marts 1825 på Langkildegaarden, Lunde Sogn, hvor hendes far var forpagter, da hun blev født. Hjemmedøbt 7 marts, i Lunde kirke 29. april. Faddere: Madm. Wenegaard paa Egeskovgaard bar hende, proprietair Langkildes kone paa Hollufgaard stod hos, Margrete Langhøis Mølle, propreiteir Langkilde og Henrich Langkilde. Død 13. juni 1900. Gift med Hans Pedersen Hvenegaard, se Barn 12.
2. Hansine Marie Pedersen født 23. juli 1830 i Kværndrup Sogn. Døbt i Kværndrup Kirke 19. september. Kirkebogen: Langkilds Kone i Eibye Mølle R. Langkild paa Kroghenlund, H. Langkild i Langkildsgaard, P. Lollesgaard paa Langeskov, Maintz paa Langhøis Mølle. Konfirmeret i Agedrup kirke 30. maj 1845 (står i Kølstrup kirkebog). Død 25. marts 1909. Gift 4. juli 1851 med Rasmus Lollesgaard, født 3. marts (sept?)1815, død 2. januar 1874. Ejer af Langeskov Gods, søn af Peder Michelsen Lollesgaard og Anne Rasmusdatter Langkilde 1772-1855, datter af Rasmus Hansen Langkilde 23/12-1744, ejer af Biskoptorp Gods og Marie Møller (Se side 28 i slægttavlen her) Se Barn 12.
3. Ane Kirstine Dorthea Pedersen født 23. februar 1832 på
Ølundgaard. Faddere ved dåben i Skeby Kirke: Hr. Meinerts fra Langhøys Mølle. Hr. Proprietær Langkilde fra Hollufgaard. Langkilde fra Kragelund og Wennegaard fra Selleberg. Konfirmeret 19. april 1846 i Kølstrup Kirke. Død 29. december 1909. Gift 4. juli 1857 med Jens Frederich Wilhelm Nissen født i Horne 2. april 1829. FT 1850 avlsfuldmægtig på Lehnskov, Egense, ved brylluppet 1957 og nogle år frem, forvalter på Keirup, forpagter af Sofie-Amalie-gård Jylland, senere bestyrer af Grønnegaard, Sjælland. Nævnt som  proprietær ved sin død. Død 27. maj 1921, 92 år gl. i Strandhuse ved Svendborg og begraves s.s. Søn af færgemand Jens Julius Nissen og Anna Margrethe Petersen. De fik 8 børn.
4.
Caroline Antonia Pedersen født 4. juli 1835 på Ølundgaard blev adopteret af mosteren Karen Langkilde og Jørgen Pedersen Hvenegaard. Gift med Peter Vilhelm Ludvig Lassen Se Barn 2

 

 

 

 

 Lars Pedersen


Sara Kirstine Langkilde


Caroline Antonia

 

Rasmus Lollesgaard


Anne Rasmusdatter Langkilde

Slægten Pedersen

Peder Sørensen født 1736, død 1815. Smed i Høje. Gift 1. gang med ? gift 2. gang med
Apolone NielsDatter  født 1761, død 1812
De fik sønnerne:

 1. Jens Pedersen, døbt 26.4.1789 i Lunde Kirke, død 23.2.1853 på Hvenegaarden. Kusk hos generalkvartermester Haffner i København. 1831 ejer af Hvenegaarden. Søn af smed i Høje,  og hustru Apolone NielsDatter. Broder til Anders Pedersen.
  Gift med (4. slægtled)
  Ane Kirstine PedersDatter (Hvenegaard)

Anders Pedersen, født 8.5.1791 i Lunde Kirke, Svendborg Amt, død 1.5.1864 på Askeby Mark , 1822 ladefoged på Gelskov, 1823-25 på Hvenegaarden, 1825-29 forpagter af Allesø præstegård, 1829-37 forpagter af Søndersø præstegård. 1.5.1837 ejer af Askeby Mark, Særslev sogn (tidligere ejer: Jørgen Langkilde).
Gift med (3. slægtled)
Anne Marie PedersDatter

 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@kerte.dk
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.