FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

Slægtled 1 i Hvenegaard-slægten 
Maren PedersDatter
Døbt 2. januar 1791 - død 31. december 1818

A1 Hans Rasmussen
A2
Christian Rasmussen
A3
Lars Rasmussen

B 12 børnebørn
C 19 oldebørn
D 25 tipoldebørn
 

OBS! Hvert slægtled af Maren og Rasmus' 3 børn (A1-3) gøres helt færdigt til sidste nye generation, inden der startes på den næste.

Slægtled 1 Maren PedersDatter, døbt 2.1.1791 i Øster Skerninge Kirke, Båret til dåben af Jørgen Madsens hustru Mette PedersDatter. Faddere var Lars Kiergaard, Eric Höÿ, Mads ?, Mads Toftemanns kone og Anna Maria SørensDatter. Konfirmeret 13. april 1806. konfirmeret 13. april 1806 i Ryslinge, død 31.12.1818 af halssyge i Ryslinge. Gift 25.1.1812 i Ryslinge Kirke med
  Rasmus Hansen, født 27.10.1781 i Ryslinge, død 14.6.1844 smst. Søn af gårdmand Hans Rasmussen. gårdejer i Ryslinge og hustru Marie Elisabeth ChristophersDatter:
Børn A 1-3
Han er gift 2. gang 3.4.1819 i Ryslinge Kirke med Anne Cathrine ChristensDatter, født 17.11.1793 i Ryslinge, død 27.11.1869 smst., datter af gårdmand Christen Rasmussen
Ingen børn.
  Børn:  A 1-3
A1         Hans Rasmussen, født 30.11.1812 i Ryslinge, død 18.11.1845 i Sandager, gårdejer i Sandager, Gislev sogn. Gift den 6. februar 1841 i Gislev Kirke med
          Karen Nielsdatter, enke efter gårdmand Hans Larsen i Sandager, Gislev. Datter af gårdmand Rasmus Torbensen og Anne Pedersdatter i Fjellerup, Gislev sogn.
Hun blev gift 2. gang med Peder Jeppesen hvorefter børnene kom til faderens brødre i Ryslinge, hvor de blev opdraget
  Børn : B 1-2
  B1       Hans Rasmussen. født 11.1841 i Sandager, død i Ringe af tuberkulose. Forpagter af Gislev præstegård 1868. Da han fratrådte forpagtningen ca. 1892, købte han en ejendom på Lørup hede, denne solgtes nogle år senere hvorefter han bosatte sig i Ringe. gift den 5 april 1867 i Ryslinge kirke med
          Ane Kirstine Poulsen født l 7. 9.1848 i Egsmark, Ryslinge sogn
  Børn: C 1-5 (Alle født i Gislev præstegård)
    C1     Hans Jørgen Rasmussen, død ca. 7 år gammel smst
    C2     Karen Rasmussen, død ugift ca. 30 år gammel
    C3     Poul Rasmussen, født 21.2.1873, gift, 1908 ejer af Fogedgård, Klarskov St. ved Vordingborg
    C4     Barbara Rasmussen, død ugift ca. 20 år gammel af tuberkulose
    C5     Lars Rasmussen, rejst til Amerika
   
  B2       Ane Kathrine Rasmussen, født i Sandager, død ugift hos broderen i Ringe, til hvem hun flyttede, medens han boede i Gislev.
   
A2         Christian Rasmussen, født 29.6.1815 i Ryslinge, død 14.10.1894 i København (begravet i Ryslinge, gravsted fredet), 1840-83 ejer af Ryslingegaarden, sognefoged 1853-61, sognerådsmedlem, 1861 folketingsmand, 1873 kongevalgt landstingsmand. Ddmd 1882. Ridder af Dannebrog 1892.
gift den 12. november 1836 i Ryslinge Kirke med:
          Mariane JørgensDatter, født 27.11.1811 i Ryslinge, død 1.12.1882 smst.
Datter af ejeren af Ryslingegaard Jørgen Jensen (Holm) og hustru Anne NielsDatter
  Børn: B 1-5
  B1       Jørgen Christiansen, født 14.10.1837 1 Ryslinge, død 17.11.1919. 1870 overtog han hustruens fødegård Birkelund som ejendom, tilkøbte mere jord og flyttede gården ud på marken. Repræsentant i Fyens Discontokasse og i det fynske brandassuranceselskab. Sognerådsmedlem 1891-94. Gift 28.10. 1869 med
Læs mere om familien her 
          Laurine Rasmussen, født 10.8.1841 på Birkelund død 17.11.1919 
  Barn: C1
    C1     Rasmus Christiansen , født 8.7.1871 på Birkelund. Overtog den 1.10.1905 sin fødegård Birkelund som ejendom. 1922-32 leder af Ryslinge sangforenings kor. 1925-39 medlem af Ringe sogneråd. Gift 8 .9.1905 med
          Christine Helene Jessen Bonde, født 4.11.1885 i Hagensbjerg sogn på Als.
  Børn: D1-2
      D1   Jørgen Bonde Christiansen, født 29.8.1906
      D2   Erna Cathrine Christiansen, født 7.10.1907
   
  B2       Rasmus Christiansen, født 3.1.1840 i Ryslinge, død 11.7.1928 smst. Begravet i Gudbjerg. Gennemgik i vinterhalvårene 1859/60 og 60/61 et fuldt kursus på Fyens Stiftslandbrugsskole, afgik med udmærkelse. Derefter et par år i hjemmet. I sommeren 1863 avlskarl på Hellerup, derefter i 2 år forvalter på Tarupgaard ved Odense. 13.11.1865-1.4.1919 forpagter af Brænderupgaard under Glorup. 1.1.1872-1.1.1906 sekretær og kasserer i Svendborg amts landøkonomiske selskab, ved sin afgang æresmedlem af selskabet, derefter
næstformand i 16 år. Fra 1.4.1879-1895 tillige forpagter af Eskelund i Gislev sogn. 1.5.1881- 1.5.1910 ejer af Stjernegaard i Ellerup, Gudbjerg sogn, da han afstod den til sønnen Hans. 1887-1910  landvæsens kommissær og amtsrådsmedlem. Ridder af Dannebrog 1892. Dbm 1881 og 1909-13 folketingsmand. Medlem af ekspropriationskommissionerne for privatbanerne på Fyn og Langeland samt dobbeltsporet Nyborg-Odense igennem Svendborg amt. Formand for kommissionen til oprettelse af husmandsbrug i Svendborg amt 1899-1910. Medlem af Gislev sogneråd i 9 år. Formand for oprettelse og bestyrelse af Brahetrolleborg folkehøjskole. Med i Ryslinge Højskoles 3 første år lærer på skolen i landmåling, nivellering, husdyrbrug og agerdyrkning. Senere opmålte, nivellerede og tegnede han kort med dræningsplan over Gislev præstegård hovedlod (8l td land) og blev af ministeriet overdraget overopsynet med udførelsen efter plan
gift 31. oktober 1866 i Ryslinge Kirke med
Artikel om Rasmus i Byhornet 2012 (Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sogne)
her
På Wikipedia her
          Ane Margrethe Nielsen, født 5.11.1833 på Rødegaard i Fjelsted sogn, død 10.2.1908 på Brænderupgaard i Gudbjerg sogn, begravet på Gudbjerg Kirkegård den 17. februar 1908. Datter af boelsmand, senere gårdbestyrer Niels Hansen (Brandt) (1782-1861) og Karen Marie RasmusDatter (1797-1863).
  Børn C1-5
    C1     Mariane Camilla Marie Christiansen, født 27.8.1867 på Brænderupgaard, død 20.12.1890 på Eskelund af tuberkulose
    C2     Niels Christian Peder Christiansen, født 18.8.1869 på Brænderupgaard, død 29.5.1910 i København af tuberkulose. Cand. phil. stenograf i Rigsdagen, oprettede et kursus i stenografi og udgav lærebøger i stenografi udgav sammen med en kammerat (med statstilskud) Tidsskrift for Stenografi i Danmark, Norge og Sverige. Gift 9 maj 1903 med Louise Mathiasen, født 7.1.1883 i København.
Ingen børn.
    C3     Frederikke Andrea Christiansen, født 27.10.1871 på Brænderupgaard i Gudbjerg Sogn. Død 29. oktober 1932 i Sæby Sogn. Jordemoder. Gift 30. januar 1893 i Gislev med
          Niels Christian Gaagerup Østerby, født 24. maj 1872 i Ørsted Sogn. Søn af ejer af Gaagerupgaard Hans Hansen Østerby født 27.7.1849 Kærum og hustru Anne Kathrine Nielsen. 1892-98 ejer af Gaagerupgaard,  FT 1901 bor fam. i Vridsløselille hvor Niels er gårdejer med 5 tjenestefolk. De har 6 børn og Niels' far Hans, der er enkemand, bor på aftægt hos dem. 1902 Handelsrejsende, 1905 agent, 1908 handelsrejsende, blev senere købmand i Køge og hustruen jordemoder smst. Senere bosat i Sæby, pr. Roskilde.
  Børn D1-9 samt 3 døde som små
      D1   Harald Gaagerup Østerby, født 18.4.1894 i Ørsted sogn, død i Flemløse 1988, mejerist 1916, uddeler i Grumløse Brugsforening, Lund, 1918 bestyrer i Skibbinge Brugsforening, Præstø. Gift 22. december 1918 i Jungshoved, Præstø, med
          Hertha Agnes Kristine Rasmussen Ryeskov Foto, født 15. april 1891 i Borup, syerske, datter af mejeribestyrer Rasmus Peder Rasmussen Ryeskov og Inger Marie Andersen, Stenstrup Mark Jungshoved Sogn  Foto
      D2   Hans Preben Gaagerup Østerby, født 19.8.1895 i Ørsted sogn, landmand
      D3   Rasmus Peder Gaagerup Østerby, født 12.2.1897 i Ørsted sogn, død 11.7.1940. Maskinmester. se Note
      D4   Karen Østerby, født 13.4.1898 i Ørsted sogn, plejerske på Sct. Hans Hospital i Roskilde gift 8. august 1922 med Alexander
          Philip Christian Stürup, født 14.5.1871 i Svendborg, oberstløjtnant. Søn af Johs. Philip Christian Stürup (1835-1914) sagfører i Svendborg og hustru Alexandra Krüger (født 1846)
      D5   Marie Østerby, født 16.9.1899 i Ørsted sogn, plejerske på Sct. Hans. Hospital, senere i Sønderjylland, sygeplejeelev på Kommunehospitalet
      D6   Knud Gaagerup Østerby, født 10.12.1900 i Vridsløse, Herstedvester Sogn. Slagtersvend
      D7   Margrethe Katrine Østerby, født 14.4.1902 på Brænderupgaard i Gudbjerg.
      D8   Else Mariane Østerby 8.3.1905 i Longelse sogn, navneændring iflg. kgl. bevilling 1942 til Heyde.Se notatet  i kirkebogen her
Borgerlig viet 28.12.1932
Børn?
          Hjalmar Eivind Carl Frederik Heyde Hansen, Repræsentant.
        E Liselotte Heyde Hansen født 7. januar 1933 på Rigshospitalet
      D9   Kirsten Elisabeth Østerby, født 24.12.1908, Niels Juelsgade 1 i Køge.
   
    C4     Hans Jørgen Christiansen, født 25.0.1873 pa Brænderupgaard. 4. kl. afgangseksamen fra Odense latinskole, forvalter på Brændrupgaard og Barfredshøj på Sjælland. Overtog 1.9.1906 Stjernegaard i Ellerup, Gudbjerg sogn. Ombyggede den og solgte den 1917. Boede senere på gården Pedersborg i Fraugde Kærby, senere købmand i Nørre-Åby. Gift 8 juli 1906 med
          Agnes Pedersen, født 17.4.1881 i Gislev, faderen købmand i Gislev
  Børn D1-3
      D1   Margrethe Christiansen, født 20.12.1907 pa Brænderupgaard
      D2   Tage Stjernegaard Christiansen, født 20.7.1910 i Gudbjerg sogn
      D3   Erik Stjernegaard Christiansen født 21.9.1913 på Stjernegaard
   
    C5     Augusta Rasmine Christiansen, født 24.8.1875 på Brænderupgaard, gift 25 september 1895 med
          Jens Rasmussen, født 31.8.1868 i Snave, Dreslette sogn, dyrlæge i Landet sogn på Tåsinge
  Børn D 1-6
      D1   En søn, død 8 dage gammel
      D2   Mariane Karen Margrethe Rasmussen, født 19.9.1898 i Vornæs, Landet sogn, sygeplejerske på Rigshospitalet
      D3   Elisabeth Rasmussen, født 21.9.1900 i Lundby, Landet sogn, sygeplejerske på Rigshospitalet
      D4   Ellen Rasmussen , født 22.11.1901 i Landet sogn, tre år på Assens Apotek, stud. pharm.
      D5   Karen Rasmussen, født 16.7.1903 i Landet sogn, organisteksamen 1923 med udmærkelse, musikstuderende
      D6   Margrethe Louise Rasmussen, født 30.9.1911 i Landet sogn
   
  B3       Lars Christiansen, født 2.8.1844 i Ryslinge sogn, død 1.11.1923. Ejer af gården Agerslyst i Gislev sogn, 1872-89, af Ærenlund i Ryslinge sogn, 1889-1914 ejer af Vindinge Søgaard i Vindinge sogn, da han afstod
den til sin søn og flyttede til Nyborg. I 6 år sognerådsformand i Ryslinge, 1889 medstifter af og formand for Ryslinge andelsmejeri, i nogle år timelærer på Ryslinge folkehøjskole, 1895-1903 folketingsmand, 1905-23 repræsentant for Nyborg og Omegns Sparekasse og for Ravnsholtkassen.
gift 3 november 1871 med
Se mere her
          Caroline Marie Andersen, født 3.2.1848 i UrteMølle, 0llerup sogn, død 14.8.1921.
  Børn C 1-3
    C1     Johanne Frederikke Christiansen, født 4.5.1873 i Gislev sogn
    C2     Mariane Andrea Christiansen, født 4.4.1875 i Ryslinge sogn
gift 19 maj 1903 med
          Mads Christensen i født pa Ærø. Ejer af Lunde Møllegaard, Stenstrup
  Børn D1-3
      D1   Herluf Christensen, har taget eksamen i Svendborg
      D2   Marie Christensen
      D3   Kai Christensen
   
    C3     Christian Frederik Christiansen, født 29.1.1884 i Ryslinge sogn , 1914 ejer af Vindinge Søgaard gift med
          Agnes Vestergaard, født 16.4.1881 i Stenstrup, død ca. 1965
  Børn D 1-2
      D1   Lars Henning Thorkild Christiansen, på Vindinge Søgaard , Læge i Randers
      D2   Else Agnethe Caroline Christiansen, født 27.9.1921, overlærer, bor på gården
   
  B4       Hans Frederik Christiansen, født 2.4.1853 på Ryslingegaarden, død 1.11.1883. Ejer af fødegården 1894-97 medlem af Ryslinge sogneråd, i flere år formand for Ryslinge Andelsmejeri og tillidsmand i Folkebanken Odense. Gift 15 oktober 1882 med
          Ane Marie Pedersen, født I3.8.1859 i Svindinge, død december 1920
Ingen børn
  B5       Niels Peder Christiansen, født 14.1.1855 på Ryslingegaarden, død 11.2.1855 smst
   
A3         Lars Rasmussen, født 2.6.1818 i Ryslinge, død 4.10.1898 smst .Gårdejer i Ryslinge. Sognefoged 1861.
Ejer af Vestergaard i Ryslinge til 1903. Gift 8 november 1845 med
          Johanne PoulsDatter, født 20.1.1823 i Ryslinge, datter af selvejergårdmand og lægdsmand Poul Hansen og hustru Barbara Andersdatter, Ryslinge.
  Børn B1-5
  B1       Rasmus Larsen, født 23.10.1848 i Ryslinge, død 3.6.1919 smst , Da hustruen døde, solgte han sin ejendom i Sødinge, Ringe sogn. Tog veterinæreksamen og blev
assistent hos professor Sand i flere år, bosatte sig i København og blev kontrollerende dyrlæge ved kvægbesætningerne på Sjælland, der leverede mælk til Trifolium i København. Død pludselig hos broderen i Ryslinget begravet der.
Gift 2 januar 1876 med
          Rasmine Sofie Rasmussen, født 1857, død 1889. Datter af proprietær Rasmussen, Skovlyst i Tved sogn.
  B2       Poul Larsen, født 28.7.1851 i Ryslinge, død 3. januar 1926 i Ryslinge. Rentier og Sognefoged. Forvalter på Vejtrupgaard i 2 år og i 7 år hos fætteren på Brændrupgaard. Derefter i flere år regnskabsforvalter på Rubjerggaard hos forpagter Carl Lawaetz. Ejer af fødegården Vestergaard fra 1903 sammen med broderen Hans. 1903 sognefoged i Ryslinge, 1906-13 medlem af Ryslinge sogneråd. FT 1916 sognefoged i Ryslinge. Ugift.
  B3       Hans Larsen, født 21.3.1854 i Ryslinge. Har altid opholdt sig i hjemmet. Sammen med broderen Poul ejer af fødegården 1903, bor samme med denne i Ryslinge. Har haft tillidsposter.
Ugift.
  B4       Barbara Frederikke Larsen, født 14.8.1857 i Ryslinge, død 17.3.1871 smst.
  B5       Christian Larsen, født 9.6.1861 i Ryslinge, gift 1895 med
          Sara Caroline Johansen, født 29.9.1868 i Kværndrup, død 19.12.1908 i Ryslinge. Datter af gårdejer Johan Jørgen Johansen
  Børn C 1-5
    C1     Laurits Johannes Larsen, født 17.3.1896 i Kværndrup, Forvalter på Store Grundet
    C2     Hans Christian larsen, født 19.7.1897 i Kværndrup. Forvalter på Røjstrup
    C3     Betzy Caroline Larsen, født 20.3.1899 i Kværndrup, husjomfru i Odense. Gift med
          Peter Aagaard, sparekassefuldmægtig i Aalborg
    C4     Poul Frederik Larsen, født 22.7.1901. Chauffør hos forpagteren på Hvedholm
    C5     Aage Rasmus Larsen,  født 18.12.1904, Landvæsenselev
           

Kilder:
Slægten Hvenegaard ca. 1725 - 1987
Arkivalier Online
Jan Vesti Andersen, www.torpvestihomepage.dk

 

 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@kerte.dk
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.