FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

 

Slægtled 12 i Hvenegaard-slægten
Hans
Pedersen (Hvenegaard)
Født 16. februar 1816 - død 31. 12 1863

A1 Jørgen Christian Michael Hvenegaard
A2 Peder Emil Hvenegaard
A3
Sara Kirstine Victoria Hvenegaard
A4
Caroline Theodora Hvenegaard
A5
Lars Thorvald Hvenegaard

B 20 børnebørn
C 38 oldebørn
D 74 tipoldebørn
E 124 tip-tipoldebørn
F 84 tip-tip-tipoldebørn

 Printervenlig PDF fil af slægt 12 her
Gruppebillede 1908

OBS! Hvert slægtled af Hans og Kirstens 5 børn (A1-5) gøres helt færdigt til sidste nye generation, inden der startes på den næste.

Slægtled 12 Hans Pedersen (Hvenegaard) FOTO født 16/2.1816 på Hvenegaarden, død 31/12 1863 på Ølundgaard. Forvalter på Selleberg hos broderen, Jørgen Pedersen (Hvenegaard) (Barn 2); var fra 1845 forpagter af Ølundgaard i Skeby Sogn, fik i 1853 skøde på gården af sin svigerfar. Formand for Sogneforstanderskabet.
I bogen "Historiske Fortællinger - Skeby og Otterup Sogne", udgivet 1900 af pastor E. V. Lose, står der på s. 149 om
Ølundgaard:
... I December Termin 1830 oprettedes Købekontrakt mellem Fru Engelsted og
Forpagter Lars Petersen paa Egeskov om Ølundgaard, i alt 21 Tønder 3 Skæpper
Hartkorn. Skøde fik han i 1832. Petersen forøgede i 1833 Arealet med 74
Tønder Land ved inddæmning. I December 1853 gav han for 30000 Daler Skøde
paa Gaarden med Besætning til Hans Petersen Hvenegaard (født 1814), gift med
hans Datter. Dermed gik Gaarden til den Familie, som endnu ejer den.
Ølund i ca. 1900 - Ølund 2011
 
Gift 24/10 1845 i Birkende Kirke (på Selleberg) med
            Kirsten Pedersen født 5/3 1825 på Langkildegaarden, død 13/6 1900 på Kronprinsensgade 24, Odense, Begravet på Skeby Kirkegaard 18. juni. Hun var datter af propr. Lars Pedersen (1795-1874) til Ølundgaard, senere til Kejrup, og hustru Sara Kirstine Langkilde (1800-1859), husjomfru på Selleberg hos søsterens adoptivforældre. Ejer af Ølundgaard til 1883.
Dåb, Kirkebogen, Lunde Sogn: 101, 1825/5th. Marts: Kirsten; Datter af Lars Pedersen
Hjemmedøbt 7th. Marts, i Kirk. 29nd. April. Forældre: Lars Pedersen og Hst. Sara Langkilde Forpagter af
Langkildegaarden. Madm Wenegaard paa Egeskovsgaard bar hende; Hr. Proprietair Langkildes Kone paa Hollufgaard stod hos. Faddere vare Hr. Mayntz Eier af Langhøis Mølle (
hvor Lars havde bopæl ved bryllupet); Hr. Proprietair Langkilde og Henrich Langkilde.
FT 1890 bor hun i Overgade 50 (Møntergården) i Odense. Hos hende er hendes to skolesøgende børnebørn Anna og Ingeborg fra Ørritslevgaard,
  Børn A1-5  
A1           Jørgen Christian Michael Hvenegaard Foto født 8/8 1846 på Ølundgaard, død 8/7 1922 i Assens. 1864 Landvæsenselev på Kørup og Foto 2015 , senere underforvalter på Ourupgaard. 1873-79 Ejer af Nebbegaard i Gårdslev Sogn, Vejle Amt. 1879-91 Forpagter af Ulriksholm og Ørnfelt, 1891-1914 Forpagter af Frederiksgave Hovedgaard (Hagenskov). Formand for Hindsholm Landboforening og for Baag Herreds Landboforening. Ridder af Dannebrog . 1908. Gift 29/5 1874 i Vor Frue Kirke i Odense med
            Marie Mariane Brandt Foto født 14/2 1852 i Odense død  15/10 1933 i Assens. Datter af farver senere Klædefabrikant Morten Kisbye Brandt (1804-1881) og hustru Sidsel Wincentine Ottomine Lange (1815-1900) . Se slægten Brandt
  Børn B1-5  
  B1         Morten Johannes Brandt Hvenegaard, Foto født 18/5 1875 på Nebbegaard i Gaarslev Sogn, konfirmeret i Kølstrup Kirke 5. april 1891. Havde da tjeneste i Pjedsted ved Fredericia. Død 29/3 1948 i Brasilien. Landvæsenselev bl.a. på Harridslevgaard. Købte 1899 Pedersholm (se her) ved Vejle for 200.000 kr. af Holck; Solgte Pedersholm 1904 for 185,000 kr. til inspektør Christensen  (Trap personalreg. s.380 og 587, 1906) og rejste derefter til Argentina. 1922-24 bosat på Kolpengaard i Bryrup Sogn, Skanderborg Amt, som broderen Vincent Hv. ejede. Udvandrede i 1924  til Brasilien, hvor han ejede en Farm nær Rio de Janeiro (Granja Dana). Gift 12/5 1900 i Otterup Kirke med kusinen
Morten og Hendrine


Morten med Kaj og Svend

            Anna Vilhelmine Møller født 28/7 1874 på Ørridslevgaard død af Febris Puerperalis (barselsfeber) 26 år gl. 21/3 1901 på Pedersholm, begravet 27. marts på Otterup Sogns Kirkegaard i Lunde sogn. Datter af Sara Kirstine Victoria Hvenegaard og propr. Niels Vilhelm Møller til Ørridslevgaard (se A3).
Barn C1
Gift 2. gang med 
Hendrine Hansen
Foto født 21/8 1878 i Lind, Damsholte Sogn, død 22/2 1944 i Brasilien . Husbestyrinde. Udvandrede som ugift 29. juni 1904 til Buenos Aires i Argentina. Datter af engfoged under Marienborg Hans Christian Hansen og hustru Bodil Cathrine Andersen. Husbestyrerinde på Pedersholm.
Børn C2-4.


Anna V. Møller

  Børn C1-4  
    C1       Anning Vilhelm Møller Hvenegaard født 14/3 1901 på Pedersholm, hjemmedøbt, fremstillet i Sønderby Kirke 26. maj 1901. I FT 1906 bor han hos sine bedsteforældre på Frederiksgave. Død  juni 1965 i København. Landmand. 1925-30 i Argentina, vendte hjem og handlede med Landbrugsmaskiner i nogle år. Assuranceinspektør i 6 år, senere vognmand i Korsør i nogle år. Gift 5/3 1938 i Kalundborg (b.v.) med  
            Esther Andersen født 14/3 1908 i Silkeborg. datter af Læge Andreas Christian Andersen (1878-1928) og Hustru Johanne Marie Langballe (1879- ). Fysioterapeut.  
  Barn D1  
      D1     Annelise Hvenegaard, født 18.3.1943 i København, sundhedsplejerske, gift 1. gang med  
            Flemming Rasmussen, født 31.3.1940, Lærer. 
Børn E1-2
Bor nu sammen med
Erik Jacob Møller, født 8.12.1955, Læge.
Barn E3
 
  Børn E1-3  
        E1   Casper Hvenegaard Rasmussen, født 21.8.1967  
        E2   Nis Hvenegaard Rasmussen, født 27.12.1972  
            Elisabeth Frank Larsen  
            Barn F1  
          F1 Sofus Frank Hvenegaard  
        E3   Tue Hvenegaard Møller, født 8.25.7.1982  
    C2       Ulla Hvenegaard, født 1905 i Argentina. Død ca. 3 mdr. gammel.  
    C3       Kaj Hvenegaard, (Tje), født 1908 i Argentina har sammen med broderen overtaget farmen efter faderens død. Bestyrer af denne. Married to Foto

            Arminda Hvenegaard  Foto
  Child D1  
      D1     Ada Grete Hvenegaard. Married to Foto
Waldemar & Ada
            Waldemar Moreira da Silva Foto  
  Child E1  
        E1   Yara da Silva Santos, Brith: 25.09.1951 in São Paulo, Brazil. Lives: São Paulo, Brazil. Work: Teacher (Primary). Marriage: 10.07.1982  
            Rubens dos Santos, Birth: 10.03.1953 in São Paulo, Brazil. Lives: São Paulo, Brazil
Marriage: 10.07.1982
 
  Children F1-2  
          F1 Laryssa da Silva Santos. Birth: 28.05.1983 in São Paulo, Brazil. Lives: São Paulo, Brazil. Work:Teacher (Portuguese)  
          F2 Gustavo da Silva Santos Hvenegaard. Birth: 27.08.1987 in São Paulo. Lives: Belo Horizonte, Brazil. Work: Analyst (Administrator – Bussines)   
    C4       Carl Svend Hvenegaard (Tylle) Birth 21.4.1913 in Cordoba, Argentina. Death: 04.01.1992 in Resende. Lived: Resende, Rio de Janeiro, Brazil. Work: Panamerican Airways and Chicken Farm. Marriage: ? Foto
Svend & Kaj
            Aracy Hvenegaard, Birth 24.4.1921 in Belém, Brazil. Lived: Resende, Rio de Janeiro, Brazil. Death: 19.09.2008 in Resende.  
  Children D1-2  
      D1     Paulo Hvenegaard. Birth: 31.07.1952 in Rio de Janeiro, Brazil, Lives: São Paulo, Brazil. Work: Doctor – Plastic Surgeon. Marriage: 07.06.1979.  
            Maria Lucia Franco do Amaral Hvenegaard  
  Children E1-2  
        E1   Ana Paula Hvenegaard, Birth: 08.07.1980 in São Paulo, Lives: São Paulo, Brazil. Work: Veterinary Ophthalmologist.  
        E2   Ricardo Hvenegaard, Birth: 21.08.1982 in São Paulo, Brazil, Lives: São Paulo, Brazil. Marriage: 07.11.2009
Work: Business (Sadia). Married to
 
            Carolina Aguiar De Carvalho Hvenegaard  
      D2    

Ricardo Hvenegaard, Birth: 27.05.1958 in Rio de Janeiro, Brazil. ives: Resende, Rio de Janeiro, Brazil. Work: Economist. Marriage: 04.12.1981

 
            Angela Alverne Hvenegaard  
  Børn D1-2  
        E1   Ricardo Alverne Hvenegaard, Birth: 01.04.1985 in Resende. Lives: Resende, Rio de Janeiro, Brazil. Work: Engineer  
        E2   Nathalia Alverne Hvenegaard, Birth: 17.09.1987 in Resende, Lives: Resende, Rio de Janeiro, Brazil. Work: Agrobusiness Engineer  
  B2         Hans Hvenegaard Foto født  2/1 1877 på Nebbegaard, død 25/7 1939 i Bad Nauheim. Lært Boghandel hos V. Tryde i København. Sekondløjtnant 1899, uddannet som kunsthandler i Tyskland, Frankrig og England. Medindehaver af Firmaet V. Winkel og Magnussen, København 1904-39. Gift 8/2 1907 i Skt. Mattæus Kirke i København med Nekrolog se også to artikler fra Illustreret Tidende, En Kunsthandel og Interiør fra Winkel og Magnussens 1906

            Agnes Ellen Kristine Meyland Jessen Foto født  4/7 1878 i København, død 14/4 1967 i København. Koncertsangerinde. Debuterede 1900 på Det Kongelige Teater i Paa Sicilien (Cavaliere Rusticana) i rollen som Santuzza (blev dog ikke ansat). Datter af bogholder og manufakturhandler Peter  Nicolai Thorvald Jessen (7/4 1849- 4/5 1915) og hustru Anna Vilhelmine Charlotte Catharina (Katrine?)  Meyland (18/7 1854-1914).


Agnes med Gitte og Carsten

  Adoptivbørn C1-2  
    C1       Carsten Johannes Hvenegaard Foto født 23/10 1918 på Rigshospitalet. Død. 1936-38 i Handelslære hos købmand Hans R. Lange i Frederikssund, 1938-50 ansat i firmaet V. Winkel & Magnussen. Prokurist fra 1947. 1/5 1957 egen forretning som Kunst & Antikvitetshandler. Vurderingsmand ved Boopgørelser m.v. Kunstnerisk virksom som Maler; har udført Portrætter, Landskaber og opstillinger, samt Rejseskildringer fra Middelhavslandene.. Gift 4/5 1949 på Københavns Rådhus med

            Agnete Seedorff, født 15/11 1928 i København. Datter af overkirurg ved Københavns Militærhospital dr.med. Johan Otto Seedorff (1892- 1974) og hustru Gordia Magdalene Wilkens (1898-1984) Ægteskabet opløst 1958.  
  Barn D1  
      D1     Hanne Hvenegaard født 29/11 1949 i København, laborant. Gift 24. maj 1974 på Søllerød Rådhus med  
            Holger Kock-Nielsen, født 19/9 1942 på Bornholm. Arkitekt, ingeniør MAA   
  Barn E1  
        E1   Jakob Hvenegaard Koch-Nielsen,  
    C2       Birgitte Catharina Marie Hvenegaard (Gitte) Foto født  2/12 1918 på Rigshospitalet. Død 09.08.1993 i Nyborg. Se hendes biologiske slægt se her. Gift 24/8 1946 i Ubberud med
Børn
D3 og D4
            Poul Hvenegaard  Børn  her  
  B3         Ingrid Hvenegaard (Sus) født  7/7 1878 på Nebbegaard, død 5/2 1952 i Assens. Gift 12/7 1902 i Sønderby Kirke med
            Thorvald Sophus Bretteville Plum født 10/10 1876 i Østergade 38 (Plums Gaard) i Assens, død 20/9 1941 på Sct. Lucasstiftelsen i Hellerup. Søn af kgl. agent Købmand Frederik Plum (1835-1905) og dennes hustru Ida Emma Josephine le Normand de Bretteville (1836-1886). Afgangseksamen fra Grüners Handelsakademi 1896, i handelslære i Glasgow og Flensborg 1897-1901, Prokurist i Firmaet N. M.& F. Plum 1902. Medindehaver af Firmaet fra 1905, af Brødrene Plum 1905-25. Eneindehaver af sidste til 1930. Medindehaver af Firmaet Vestfyens Kulimport fra 1914, i bestyrelsen af og direktør for Plums Handels-Aktieselskab fra 1922. Formand for Assens Sømandsforening 1908-41. Formand for Foreningen af Arbejdsgivere ved Assens Havn 1914-41. Medlem af Assens Byråd 1917-25. Medstifter af, Formand for og Direktør for A/S Lillebæltsoverfarten 1920-41. Ridder af Dannebrog1924.  
  Børn Cl-2  
    C1       Carl Arne Christian Frederik Bretteville Plum født 21/8 1903 i Assens, død 23.02.1998. Student fra Odense Katedralskole 1921, cand.phil.1922, John Toft & Co. Hamburg 1923/24, Arthur Wharton Ltd. Hull 1931. Plums Handels- Aktieselskab og A/S Lillebælts-Overfarten 1925, Prokurist 1929, Direktør og Medlem af Bestyrelsen i Plums Handels-Aktieselskab 1941, Formand 1979-82, Repræsentantskab for Assens Bank A/S 1959-74, i Bestyrelsen af denne 1968-74, i Assens Byråd 1950-58. Fmd.f.best. i Foreningen af Trælastimportører i Fyens Stift 1948-70, i Best.  for Trælasthandlerunionen 1948-70, Best. f. Træbranchens Oplysningsråd TOP i bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere v. Assens Havn 1941-70, fmd. fra 1951, i best. f. Arbejdsgiverforeningen for Assens & Omegn 1942-70, Fmd.f. LAB for Assens og Omegn 1945-80, i bestyrelsen for Assens og Omegns Museumsforening fra 1952 Fmd.. 1970-82, i bestyrelsen for Øxnebjerg Mølles Bevarelses Fond, fra 1965 fmd. fra 1970. Gift 18/7 1936 i Assens Kirke med  
            Ella Jensigne Marie Ehrhorn født 28/3 1913 i Assens, død 07.09.1996. Datter af skibsfører Kristian Vilhelm Ehrhorn født 28/11 1878 på Brandsø, død 28/6 1952 på Odense Sygehus og hustru Anne Marie Petersen født 29/7 1887 i Assens død 10/12 1975 i Flemløse.  
            Børn D1-2  
      D1     Ole Thorvald Bretteville Plum født  5/6 1937 i Assens. Højere Handelseksamen fra Niels Brock. Uddannet i Trælasthandel i Kolding samt i Sverige, England og Tyskland. I Bestyrelsen for Plums Handels-Aktieselskab fra 1962. Direktør fra 1972-82. Prokurist fra 1982. Gift med  
            Gyda Leonharder Madsen født 29/10 1942 i Assens. Datter af snedker Børge Egon Leonharder Madsen født 10/12 1913 i Vorup v. Randers og Anna Lily Madsen født 27/2 1920 i Mygindlund. Tidligere indehaver af Tøj & Ting. Se artikel her  
  Børn E1-3  
        E1   Klaus Bretteville Plum Gift med  
            Susanne Rose Jensen, født 10.09.1967  
  Børn F1-3  
          F1 Tobias Rose Bretteville Plum født 17.12.1995  
          F2 Emma Rose Bretteville Plum født 09.12.1998  
          F3 Signe Rose Bretteville Plum født 23.11.2004  
        E2   Søren Bretteville Plum Gift med   
            Susanne Kragh Larsen født 08.03.1967  
  Børn F1-3  
          F1 Magnus Jorge Kragh Plum født 17.10.2000  
          F2 Maja Kirstine Kragh Plum født 23.07.2003  
          F3 Mathias Kragh Bretteville Plum født 16.07.2008  
        E3   Thomas Bretteville Plum gift med  
            Anette Gejsing Jensen født 24.04.1970  
  Børn F1-2  
          F1 Thea Gjesing Bretteville Plum 24.12.2002  
          F2 Anna Gjesing Bretteville Plum 12.11.2006  
      D2     Karsten Kristian Bretteville Plum født 15/11 1938 i Assens. Højere Handelseksamen fra Niels Brock. Uddannet i Staal/VVS-Handel i Kolding og i Scotland. I Bestyrelsen for Plums Handels-Aktieselskab 1963, Direktør fra 1972 og fra 1980 tillige Direktør for Plum Kemi Produktion A/S. Gift med  
            Bente Nielsen født 26/2 1937 i Odense. Datter af civilingeniør Axel Nielsen født 4/1 1905 og Hustru Ellen født 16/7 1904, Aaskovgaard.  
  Børn E1-3  
        E1   Line Bretteville Plum født 05.03.1964  
  Børn F1-3  
          F1 Simon født 19.11.1991  
          F2 Sofie født 26.07.1994  
          F3 Sebastian 13.03.2001  
        E2   Ida Bretteville Plum født 02.03.1967, død 2. december 2016, bisat fra Vor Frue Kirke i Assens 10. december.  
            Børn F1-2  
          F1 Frederik født 26.12.1994  
          F2 Magnus født 18.09.2003  
        E3   Marie Louise Bretteville Plum  29.04.1973  
            Børn F1-2  
          F1 Josephine  født 06.12.2000  
          F2 Albert 26.09.2004  
    C2       Preben Thorvald Paul Bretteville Plum født 31/8 1906 i Brydes Gaard i Assens. Død 27. januar 2002. Student fra Odense Katedralskole 1924. dr.med. 1938, professor og overlæge (pædiatri) ved Rigshospitalet 1943-76. Ridder af Dannebrog. Foto se også: Den Store Danske  
            Gift 1. gang 2. januar 1932 med
Edel Marie Wendelboe Jensen født 16/6 1904, Skibhusen, "Sophiedale", Odense, døbt 3. nov. i Sct Hans Kirke. Datter af tømmerhandler og grosserer i Odense Carl Jensen, 1865-1928 og hustru Olga, f. Wendelboe, født 1870.
Gift 2. gang med

Dagny Vallentin
født 11/7 1908 i København, død 22/2 1967 i New York. 
Barn D1
Gift 3. gang 4/4 1959 i København med

Grete Nyeborg
født 29/4 1932 i København. Datter af læge Otto Nyeborg (1895-1954) og Hustru Monna Kamstrup (født 1896)
Adoptivbørn D2-4
 
  Barn D1, Adoptivbørn D2-4  
      D1     Elenora Josephine Bretteville Plum født 10/12 1942 i København. Supervisor i SAS. Gift  med  
            Torben Lenzberg født  7/4 1933 i København. Grosserer.   
  Børn E1-4  
        E1   Marie-Louise Lenzberg  
        E2   Alexandra Lenzberg  
        E3   Birte Desiree Bretteville Ulrich født 27/6 1975 på Rigshospitalet. Komiker. Gift med  
            Lars Niels Brock Ulrich. Landmand, ejer af Skjoldemose, Stenstrup.  
  Børn F1-2  
            Juliane, født 2005  
            Oscar, født 2006  
        E4   Paul Preben Lenzberg  
      D2     Paul Michael Guicherit Plum (Miki) (ugift)  
      D3     Nanette Kiku Guicherit Plum. Død den 17.10.2006  
            Barn E1  
        E1   Severin Plum, født 15.01.2003  
      D4     Monna Henriette Bretteville Plum (ugift)  
  B4         Vincent Hvenegaard født 19/9 1879 på Ørnfelt, død 23/1 1952 i Sct. Klemens ved Odense se her. Underforvalter på Bavelse og Gunderslevholm, 1902-14 forvalter på Frederiksgave Hovedgaard (Hagenskov), 1914-43 forpagter af samme, derefter bestyrer i 5 år. Bosatte sig derefter i Sct. Clemens ved Odense. Formand for Det Konservative Folkeparti i Assenskredsen, medlem af sognerådet i 8 år, 3/4 1951 æresmedlem af Den Fyenske Garderforening. Ejede fra 1921 til 1923 Kolpengaard i Bryrup Sogn. Gift i Sønderby Kirke 28/7 1905 med FOTO
            Ingeborg Charlotte Plum  (Lotte) født 20/10 1879 i Dyrlægeboligen Frederiksgave (Hagenskov), død 22/2 1955 i Odense (Gråbrødre Kloster). Datter af forpagter af Frederiksgave Skovriddergaard, dyrlæge Carl August Frederich Plum (1842-1927) og Hustru Dagmar Edel Christine Langkilde (18.3.1853-).  Søster til Marie Elisabeth Plum FOTO

            Børn C1-5
Ida, Dagmar Erik, Poul og bag Vincent
    C1       Ida Marie Hvenegaard (Lyste) født  9/5 1906 på Frederiksgave (Hagenskov), død 24/12 1964 i Ballerup. Sygeplejerske. Gift 8/11 1930 i Sønderby Kirke med FOTO
Børn D2-5
            Viggo Julius With født 21/5 1889 i Vinding, død 10/4 1954 i Esrum. Søn af sognepræst Ole Christian Enrique With (1856-1932) og Hustru Johanne Camilla Andersen (1857-1913). Student 1908 fra Vestre Borgerdydskole, cand.med. 1915, reservelæge i hæren og på Amtssygehuset i Grenå 1920-24, missionslæge og overlæge i Manchuriet, derefter Karantænelæge smst. i 2 år. Embedslægeeksamen 1928. Kredslæge i Himmerland 1928-39, i Nyborg 1940-52.
Gift 1. gang 14/2 1917 i København med

Inger Marie Westermann
født19/4 1892 i København. død 18/2 1920 smst. Datter af professor ved Landbohøjskolen Anton Marius Theodor Westermann (1852-1935) og hustru Henrietta Jacobine Petersen (1866-1920)
Barn D1:
            Børn D2-5  
      D1     Anne Lise With, født 20.12.1917 på Frederiksberg, jordmoder. Gift med Erik Hvenegaard (tvilling til Dagmar) født 13.8.1916 Se mere her  
      D2     Inger Margrethe With født 12.2.1932 i Farsø. Sygeplejerske. Gift 16. juni 1956 i København med  
            Aksel Rossen, født 3.11.1926 i Alslev. Cand Polit. Død 2005  
  Børn: E 1-2  
        E1   Jens Henrik Rossen født 27.3.1957 i København. Ingeniør 1981.
3 børn
 
        E2   Kristian Rossen født 17.6.1958 i København. Stud. Med. Død  
      D3     Ida Johanne With født 9.12.1933 i Farsø. Beskæftigelseshjælper.
Gift 17. september 1955 i Søllerød Kirke med
 
            Jørn Kjær Knudsen født 23.3.1929 i Nyborg. Ingeniør Se hans slægt  
  Børn: E 1-3  
        E1   Ole Viggo Kjær Knudsen født 6.3.1957 i Frederikssund. Lærer i 1981  
        E2   Niels Kjær Knudsen født 30.6.1958 i Frederikssund. Cand. Med. i 1984. Gift med  
            Anne Marie Johansen, født 11.11.1957, sundhedsplejerske.  
  Børn F1-2  
          F1 Phillip Kjær Knudsen, født 19.5.1990  
          F2 Emil Kjær Knudsen, født 12.6.1993  
        E3   Hanne Kjær Knudsen, født 7.12.1962 i Svendborg, sygeplejerske  
           
 Weber
, født 30.12.1949
 
  Børn F1-2  
          F1 Ditte Kjær Weber, født 18.10.1992  
          F2 August Kjær Weber, født 12.10.1995  
      D4     Henrik Viggo Jesper Peter With født 2.1.1938 i Farsø. Død ca 2011. Ingeniør. Gift med  
            Lis Jensen født 1.11.1939 i Esbjerg.  
  Børn: E 1-3  
        E1   Charlotte Fi With  
        E2   Anette Sif With  
        E3   Betina Nan With  
      D5     Else Camilla With født 10.01.1943 i Nyborg. Lærer.  
  Barn E1  
        E1   Jacob Schou With  
    C2       Carl Christian Frederik Vincent Hvenegaard, (Lore) født 09.07.1907 på Frederiksgave (Hagenskov. Døbt i Sønderby kirke 28. juli 1907. Død 25.2.1979 i Vejstrup. Landmand, champignonavler.
1933 til 1940 gårdbestyrer på Starbogaard, Illum Ø. Bestyrer på Frederiksgave 1940-44. Inspektør på Giesegaard Gods og bestyrer af Ottestrup Hovedgaard 1944-49. Champignonavler i Vejstrup
Gift 12. marts 1933 i Vor Frue Kirke i Århus med
            Ruth Høyrup født13.02.1913 i Århus. Datter af brygmester Johs. Høyrup (28.07.1879 – 1979 ) og hustru Gertrud Egede Schach (08.09.1877 – 27.12.1961)
  Børn D1-5  
      D1     Inge Merete Hvenegaard født 07.04.1934 på Fåborg Sygehus, døbt i Sønderby Kirke 20. maj. Økonoma. Død 13. maj 2015 i Køge.
Gift med (skilt)
 
            Niels Hastrup født 30.12.1931. Skibsfører i A P Møllers Rederier. Søn af bankfuldmægtig Hastrup, København  
  Børn: E 1-2  
        E1   Trine Hastrup, født 19.09.1963 i København. Direktør, Cand. Agro, Københavns Universitet LIFE & MBA, Henley, University of Reading, UK. Gift  23.06.2000 i Herfølge Kirke med  
            Bjarne Jørnsgård, født 13.07.1961 i Fårdrup. Ph.D, Københavns Universitet LIFE, Lektor. Søn af sygeplejerske Solvej Jørnsgård og landmand Jørgen Keld Jørnsgård.  
  Børn F1-3  
          F1 Jolande Jørnsgård, født 08.09.1991 i København  
          F2 Jonatan Hastrup Jørnsgård, født 11.10.1995 i Roskilde  
          F3 Samuel Hastrup Jørnsgård, født 18.05.2006 i Roskilde  
        E2   Mikkel Hastrup født 02.09.1965 i Gentofte. Stilling / uddannelse: Sekretariatsleder Aalborg kommune, Børn og unge / Socialrådgiver fra Aalborg universitet, 1992. Gift 17.7.1993 på Aalborg Rådhus med  
            Helle Hastrup f/ Rasmussen. Sygeplejerske. Datter af Robert Ejner Rasmussen, Mejerist og Elly Rasmussen, sygeplejerske.  
            Børn F1-2  
          F1 Sille Hastrup født 16.06.1989 i Hobro  
          F2 Mathias Oldenskov (Familiepleje) 14.11.1998 i Skejby  
      D2     Bente Hvenegaard født 14.11.1937 i Fåborg. Laborant. Gift med  
            Knud Lund-Sørensen født 11.02.1930 på Fejø. Havearkitekt.  
  Børn: E 1-4  
        E1   Peter Lund-Sørensen, født 13.02.1964 i Gentofte. Civilingeniør. Gift med  
            Merete Rubeck Petersen, født 03.08.1964 i Virum. Læge.  
Børn F 1-3
          F1 Frederik Rubeck Lund-Sørensen født 22.11.1991 i København.  
          F2 Anna Rubeck Lund-Sørensen født 14.05.1994 i København.  
          F3 Jeppe Rubeck Lund-Sørensen født 25.03.1999 i Gentofte.  
        E2   Signe Lund-Sørensen  
        E3   Ulrik Lund-Sørensen  
        E4   Ranjana Maria Lund-Sørensen født 12.03.1972 Indien Mumbai. Service agent i SAS Ground Service i Kastrup Lufthavn.  
      D3     Christian Vincent Hvenegaard født 22.04.1940 i Assens. Mekaniker. Ejer af servicestation i 5592 Ejby. FOTO. Gift med  
            Elna Frederiksen født 22.12.1943 i Lundeborg.  
  Børn: E1-3  
        E1   Dorte Hvenegaard, født 22.09.1964 i Svendborg, uddannet kok - arbejder som mejerist
- skilt
 
Michael Borgqvist
  Børn F1-4  
          F1 Michaela Borgqvist født 09.09.1989 i Gävle Sverige, finansøkonom  
          F2 Jacqueline Borgqvist, født 25.07.1991 i Gävle Sverige  
          F3 Rasmus Borgqvist født 17.08.1994 i Gävle Sverige, studerer til maskinmester.  
          F4 Stephanie Borgqvist født 12.09.1997 i Ejby.  
        E2   Vincent Hvenegaard, født 26. juni 1968 i Middelfart, død 9 dage gl. 5. juli 1968 på Odense Amts og Bys- Sygehus. Begravet på Ejby Kirkegaard 8. juli 1968. venegaard  
        E3   Birgitte Hvenegaard Nielsen, født 01.10.1969 i Ejby. Salgsassistent.
Gift 26.05.2007 i Varde med 
 
            Ole Hvenegaard Nielsen  
  Børn F1-2  
          F1 Vincent Hvenegaard Pedersen, født 26.12.1988 i Ejby  
          F2 Julie Hvenegaard Pedersen, født 14.41994 i Ejby  
        E4   Helle Hvenegaard, født den 30.6.1973 i Ejby , køkkenchef.  
            Gift 18.5.1996 i Tønder med (skilt)
Bent Rosenberg Clausen
Børn F1-2
I et forhold med
Danni Mærsk, værkstedsleder
 
          F1 Jacob Hvenegaard Clausen, født 9.9.1997 i Tønder,  
          F2 Sofie Hvenegaard Clausen født 23.12.1999 i Tønder.  
      D4     Henrik Hvenegaard født 24.9.1944 på Haslev Sygehus. Mekaniker. Indehaver af Midtfyns Bremseservice i Ringe. Gift med  
            Hanne Malgaard Poulsen født 14.11.1947 i Hesselager. Sygemedhjælper.  
  Børn: E1-2  
        E1   Charlotte Hvenegaard  
        E2   Camilla Hvenegaard  
      D5     Kirsten Hvenegaard født 8.11.1946 på Ringsted Sygehus. Omsorgsassistent på Strandvænget i Nyborg. Gift med  
            Ejvind Moesgaard, født 18.8.1941 på Virkelyst i Havredal, døbt 31.8. i Frederiks Kirke, Lysgaad.  Afdelingsleder på Strandvænget i Nyborg. Søn af gårdejer på Virkelyst i Havredal, Frederiks Sogn Hagbard Lund Moesgaard født 28.2.1912 og Marie Sofie Jørgensen  8.9.2013  
  Børn: E 1-3  
        E1   Klavs Moesgaard Hansen, født 7.10.1971 i Kissendrup  
            Jonna Hansen
Børn F1-2
Forlovet med
Rebecca Laila Bernberg født 10.5.1980, lagerarbejder.
 
          F1 Julie Moesgaard Hansen født den 5.1.2000  
          F2 Jakob Moesgaard Hansen født den 31.1.2001  
        E2   Jesper Moesgaard
gift 1.7.2009 med
 
            Britta Lene Moesgaard, født 13.9.1974. Konditor, faglærer på Kold College  
  Børn F1-2  
          F1 Josefine Moesgaard Thomsen født den 14.5.2003  
          F2 Joakim Moesgaard født den 1.7. 2008  
        E3   Line Moesgaard født 10.4.1979. Frisør
gift 26.7.2008 med (FOTO)
 
            Jimmi Moesgaard Nielsen søn af Dorthe og Torben Nielsen, Bovense  
  Børn F1-2  
          F1 Alberte Moesgaard Nielsen født den 6.8.2005  
          F2 Lucas Moesgaard Nielsen født den 16.8.2009  
    C3       Poul Hvenegaard født 15.1.1909 på Frederiksgave (Hagenskov), døbt i Sønderby kirke 4. april 1909, død i Hillerslev 26.11.1989, begravet på Hillerslev kirkegaard. Kornet ved Livgarden, Uddannet landmand på Frederiksgave og Dalum Landbrugsskole i Odense. Forpagter af Korsebjerghave i Ubberup Sogn fra 1936 til 1956. Opholdt sig 1961-71 i Syrien, Libanon og Østpakistan som fjerkræsavler, bl.a. for DANIDA.
 (slægttavle
her) FOTO
            Gift 1. gang 6. februar 1937 i Sct. Knuds Kirke i Odense med
Else Petersen (Mys) født 14.12.1914 i Odense. Død 10.10.1971. Datter af direktør for Munke Mølle A/S i Odense
Hans Petersen (1885-1975) og hustru Ida Marie Suhr (1889-1953).
Børn: D 1-2
Gift 2. gang 24.8.1946 i Ubberud med
Birgitte Catharina Marie Hvenegaard (Gitte) født 2.12.1918 på Rigshospitalet, død 09.08.1993 i Nyborg. Adoptivdatter af Hans Hvenegaard og Agnes Ellen Kristine Meyland Jessen. Se hendes biologiske slægt her. Ægteskabet opløst januar 1972.
Børn: D 3-4
Poul boede på
Lykkenssæde i Hillerslev fra 3.6.1972 til sin død 26.11.1989 hos sin grankusine
Ebba Schroll (se nærmere her) født 21.4.1913, død på Tingager Plejehjem i Ringe 11. juli 2008.

Else og Poul
  Børn D1-4  
      D1     Peter Hvenegaard født 25.10.1937 på Korsebjerghave. Skovfoged.
Gift med
 
            Dorthe Dahl født 4.9.1939 i København. Datter af ingeniør Hans S. Dahl, Gentofte  
  Børn: E1-2  
        E1   Morten Hvenegaard, født 3.11.1963. Ejer af AM Solenergi ApS
gift med
 
            Marianne, skilt
Børn F1-2
Anette
Barn F3
 
  Børn F1-4  
          F1 Sebastian Hvenegaard  
          F2 Benjamin Hvenegaard  
          F3 Alexander Hvenegaard  
          F4 Victoria Hvenegaard  
        E2   Louise Hvenegaard, født 13. august 1966. receptionist.
gift med
 
            Niels Andersen, skilt
Barn F1
 
            Gift 2. gang med
Søren Hillersborg, revisor
 
  Barn F1  
          F1 Anne Sofie  
      D2     Anette Hvenegaard født 22.7.1942 på Korsebjerghave. Døbt 27. september 1942 i Thomas Kingo Kirke, Odense. Gudmor var Frk. Ida Suhr Petersen, Langelinie 185; Faddere var Grosserer Carl Suhr, Bøgegaard, Hunderupvej; Forvalter Vincent Hvenegaard, Frederiksgave; Lehnsgrevinde Blücher-Althona, Hesbjerg i Holmestrup; Frk. Lizzie Ehnhuus, Hunderupvej 78, Odense.
Pensioneret lægesekretær. Gift 31.5.1969 i Odense med
 
            Per Elander Rasmussen født 18.5.1945 i Odense. Advokat. Ejer af Vædegården i Tommerup. Søn af direktør Holger Rasmussen og hustru maler Vera Elander.  
  Børn: E 1-2  
        E1   Else Camilla Elander Rasmussen (giftenavn: Elander Roost), født 11.12.1971 i Svendborg. Projektmanager.  Gift i Roskilde med  
            Henrik Roost, (tidl. Olsen) født 23.8.1968 i Roskilde. Servicechef. Søn af Lilli og Alex Roost (tidl. Olsen), død 28.8.2001.  
  Børn F1-2  
          F1 Marco Elander Roost, født 22.7.2004 i Roskilde  
          F2 Lucas Elander Roost født 17.4.2007 i Roskilde  
        E2   Vera Charlotte Elander Rasmussen, født 2.11.1974 i Svendborg (giftenavn Elander Sobey). Kontorchef. Gift i Tommerup Kirke med  
            Todd Patrick Sobey, født 12.11.1972 i Nambour, Australien. Lærer. Søn af Carmel og John Sobey, Buderim, Queensland Australien.
Charlotte og Todds bopæl: Wurtulla, Queensland, Australien
 
  Barn F1-2  
          F1 Liam Elander Sobey, født 10.1.2007 i Nambour, Australien  
          F2 Caitlyn Elander Sobey, født 19.7.2009 i Nambour, Australien  
      D3     Hans Hvenegaard, født 26.2.1947 i Odense. Cand. psych. 1981. Direktør og indehaver af Team Arbejdsliv. Boet sammen med  
            Birthe Henssel Nissen født 19.10.1951. Seminarielærer. Datter af Kresten Nissen og hustru Kirsten Henssel.
Barn: E1
Gift med

Hanne Nørby Rasmussen
, psykolog
Barn: E2
 
  Børn E1-2  
        E1   Pelle Hvenegaard, født 29.8.1975. Journalist og skuespiller  
            Gift 1. gang 19. august 2000 i Hjortdal Kirke, Fjerritslev  med
Lotte Svendsen født 1.9.1968, filminstruktør, datter af adjunkt, cand. mag. Mogens Svendsen og hustru lærer Bodil Eliasen. Skilt 2001
Gift 2. gang i København 1.9.2012 med

Caroline Malherbes Gullacksen
, født 27. 3.1974, bygningskonstruktør, gift 1. gang 2001 med komiker og radiovært Mads Vangsø.
 
        E2   Malte Hvenegaard  
      D4     Jens Hvenegaard født 23.7.1949 på Frøken Sørine Haslevs Fødeklinik, Hunderupvej 61 i Odense. Døbt i Thomas Kingos Kirke i Odense 20. okt. 1949.  Elektriker/Servicemontør. Gift 27.3.1976 i Kullerup Kirke, Vindinge Herred med  
            Vivian Lyng Magnussen, født 6.4.1953 på Nyborg Sygehus. Døbt i Ullerslev Kirke, Vindinge Herred, Svendborg Amt 25. maj 1953. Uddannet boghandlermedhjælper og sygehjælper. Forfatter, forlægger og ejer af Hvenegaards Forlag. Hjemmeside. Datter af eksam. varmemester og servicemontør Erik Andreas Magnussen, født på Rigshospitalet 15.6.1930 - død 1998 i Nyborg og hustru speciallærer og talehørepædagog Aase Jørgensen, født 12.6.1930 i Ullerslev, død 26.5.1997 i Nyborg. .  
  Børn: E 1-3  
        E1   Maria Frederikke Hvenegaard født 29.8.1976 i Nyborg. Uddannet beklædningsoperatør, håndarbejdslærer, designer og modeltekniker. Kunstmaler. Gift 2.9.2006 i Nyborg Kirke med Hjemmeside  
            Morten Hansen (g. Hvenegaard) født 20.11.1974 i Nyborg, kok. Søn af programmør og klubpædagog Jens Rasmus Hansen født 16.4.1944 i Bagenkop og ekspeditrice Birte Jonna Nielsen født 21.3.1949 i Bagenkop  
            Børn F1-2  
          F1 Lilje Ea Hvenegaard født 1.7.2007 i Svendborg  
          F2 Silke Smea Hvenegaard født 1.12.2009 i Svendborg  
        E2   Kristian Hvenegaard, født 3.7.1978 i Nyborg. Døbt i Kullerup Kirke, Vindinge Herred 15. okt. 1978. Bagermester i Brenderup. Hjemmeside . Gift 5.6.2009 i Særslev Kirke med  
            Lisbet Margrethe Skov Bertelsen født 3.9.1980, kok. Datter af bager Bent Bertelsen død 2007 og Ellen Bertelsen  
  Børn F1-3  
          F1 Marius Hvenegaard født 14.2.2005 i Fredericia, døbt 25. marts 2017 i Middelfart Kirke  
          F2 Nicklas Hvenegaard, født 18.3.2007 i Kolding, døbt 25. marts 2017 i Middelfart Kirke  
          F3 Andreas Hvenegaard, født 5.8.2011 i Kolding, døbt 25. marts 2017 i Middelfart Kirke  
        E3   Susanne Hvenegaard (navneændring 2013  til Esmée Prexus), født 10.3.1986 i Nyborg. Døbt i Nyborg Kirke 3. juli 1988. Fotograf. Hjemmeside
Viet på Assens Rådhus 12.12.2012 og i Thurø Kirke 14. juni 2014 (læs om eventyrbrylluppet
her og se bryllupsfotos fra Mogens Balslev [foto 40-49])
 
            Søren Aaholm Møller (navneændring 2013  til Emmett Prexus) født 5.5.1983 i Guldager. Programmør og Teknisk Supervisor. Søn af turistchef Walter Møller født 28.7.1944 og sygeplejer Dorthe Aaholm født 04.09.1954  
            Barn F1-2  
          F1 Emily Prexus født 15.03.2017 i Dubai. Døbt i Thurø Kirke 13. august 2017  
         

F2

Elliott Prexus født 05.10.2019. i Dubai. Døbt i Lundeborg Kirke 4. januar 2020

 
    C4       Dagmar Hvenegaard (tvilling til Erik) født 13.8.1916 i Dewitz Hus Frederiksgave (Hagenskov). Død 2. januar 2012 i Sct. Klemens, Odense. Gift 26. maj 1939 i Sønderby Kirke med Foto
            Hans Dreyer født 5.12.1914 i Odense. Uddannet landmand på Frederiksgave. 1939-1942 bestyrer af avlsgården Lenshøj under Hvidkilde. 1942-45 bestyrer af Klintsø i Højby Sogn, Odsherred. 1945-53 forpagter af Lindegaarden i Asperup Sogn. 1947 kommitteret ved Fyns Stiftstidende. 1970 distributionschef ved Fyns Stiftstiende, Medstifter og medlem af Den Fynske Bladfond. Søn af chefredaktør og udgiver af Fyns Stiftstidende Cand. Phil. Jørgen Christian Dreyer (7.7.1886-31.8.1935) og hustru Lili Fanny Lorentzen (28.9.1890-9.8.1970).
  Børn: D1-2  
      D1     Jørgen Christian Dreyer født 1.2.1941 på Lehnshøg. Cand. Polyt., udd. brygmester, direktør.  
            Gift med
Anne Birthe Fischer Hansen født 28.6.1940 i Odense, død.
Børn: E 1-3
2. Gerda, enke
 
        E1   Peder Dreyer  
        E2   Rikke Dreyer født 23.10.1966 i Rødovre. Miljøkonsulent.
Gift 1. gang 1.10.1994 med
 
            Jesper Hostrup Hansen  Ægteskabet opløst i 1998
Barn F1
Gift 2. gang 17.08.2000 med
Lars Bo Pedersen
Barn F2
 
  Børn F1-2  
          F1 Signe Hostrup Dreyer, født: 23.02.1996  
          F2 Jens Rosenkrantz Dreyer, født 12.04.2000  
        E3   Anne Dorthe Dreyer (Anu Byal), Yogalærer i Bellingham, Washington
Gift med
 
            Jason Byal, fotograf
2 børn
 
      D2     Claus Dreyer født 25.3.1944 på Klintsø. Død. Arkitekt.  
    C5       Erik Hvenegaard (tvilling til Dagmar) født 13.8.1916 i Dewitz Hus Frederiksgave (Hagenskov). Død 2. september 1998. Landmand. Lagerforvalter i Frederikssund. Tækker i Korinth. Gift 1. juni 1941 i Nyborg Kirke med
            Anne Lise With født 20.12.1917 på Frederiksberg. Død 4.2.1983. Distriktsjordemoder. Datter af kredslæge Viggo Julius With og Inger Marie Westermann født19/4 1892.  
  Børn: D1-3  
      D1     Lotte Hvenegaard født 4.7.1942 i Viborg. Gift 16.5.1964 i Frederikssund med  
             Asger Jensen. Gårdejer  
  Børn: E1-3  
        E1   Kim Hvenegaard Jensen, født 18.2.1966 på Voerbækgaard, Odder. Gårdejer på Vorbækgaard. Gift i 1995 med  
            Jane Jensen (født Olsen)  
  Børn F1-2  
          F1 Kerstin Hvenegaard Jensen født 1995  
          F2 Hans Jacob Hvenegaard født 2001  
        E2   Stig Jensen,  født 22.2.1968 på Voerbækgaard, Odder, montør. Gift med  
            Dorte Johansen  
            Børn F1-2  
          F1 Matthias Hvenegaard Jensen, født 13.9.1999  
          F2 Cecilie Hvenegaard Jensen, født 11.04.2001  
        E3   Ayoe Jensen,  født 29.7.1972 på Voerbækgaard, Odder. Butiksejer. Gift med  
            Lars Keller Jensen  
  Børn F1-2  
          F1 Louise Jensen, født 6.2.2002  
          F2 Emma Jensen, født 20.9.2005  
      D2     Vincent Hvenegaard født 19.8.1944 på Liltved Vestergaard, Favsing Sogn, Randers Amt, Allingaabro. Cand. Scient. i biologi. Gift med  
            Lise Stengaard Hansen, Biolog.  
            Børn E1-3  
        E1   Leif Hvenegaard (adopteret)  
        E2   Toke Hvenegaard  
        E3   Eva Hvenegaard  
      D3     Ida Susanne Hvenegaard, navneændring til  Trille Schroll, født 7.4.1950 på Rigshospitalet. Dekoratør, sygehjælper. Gift 1. gang med  
            Paul Erik Petersen født. Repræsentant.
Børn: E 1-2
Gift 2. gang med
Torben Schroll født 24.9.1941. Selvstændig maskinarbejder
 
  Børn E1-2  
        E1   Carl-Christian Petersen  
    E2   Anne-Mette Nygaard, født Petersen 23.03.1977, navneændring til Schroll.  Grafisk designer
Gift med
 
            Peter Nygaard  
            Børn F1-2  
          F1 Julius Nygaard, født 09.07.2008  
          F2 Victor Nygaard, født 25.03.2012  
  B5         Otto Preben Brandt Hvenegaard født 21.9.1885 på Ørnfeldt. Død 25.10.1946 i Assens. 1913 forpagter, 1915-17 ejer af avlsgården Zastrow i Søndersø Sogn ( side 687-689 her), derefter ejer af en gård i Hesselager, senere underforvalter på Assens Sukkerfabrik. Gift 10. maj 1913 i Sct. Hans Kirke i Odense med  
            Marie Elisabeth Plum (Mie) født 2.3.1877 i Dyrlægeboligen Frederiksgave (Hagenskov). Død 19.10.1952 på Graabrødre Kloster i Odense. Datter af forpagter af Frederiksgave Hovedgaard dyrlæge Carl August Frederich Plum (1842-1927) og Hustru Dagmar Edel Christine Langkilde (18.3.1853-1911). Søster til Ingeborg Charlotte Plum (Nr. 44 på foto ved søsterens bryllup her)  
            Børn: C 1-2  
    C1       Jørgen Preben Hvenegaard født 24.11.1914 på Zastrow. Maskinchef i A P Møllers Rederier til 1960, derefter maskinmester i DSB til 1975. Gift 23. oktober 1942 i Ollerup Kirke med
Se evt. skibslister her 
 
            Gerda Frederiksen født 12.10.1915 i Ollerup, død 14.03.2008 i Korsør. Datter af møller Niels Erik Frederiksen, Urte Mølle ved Ollerup (1881-1971) og hustru Riborg Hansen (1888-1957).  
            Børn: D 1-3  
      D1     Hanne Elisabeth Hvenegaard født 28.9.1943 i Svendborg. Bibliotekar. Gift med  
            Jørgen Andersen født 22.12.1939 i Svendborg. Fritidspædagog.  
            Børn: E 1-2  
        E1   Jakob Hvenegaard Andersen, født 25.06.1969 i Gentofte. Projektleder. Gift den 14. maj 2004 i Hørsholm med  
            Isabel Skat-Rørdam, 02.06.1972 sygeplejerske (note)  
  Børn F 1-2  
          F1 Freya Hvenegaard Skat-Rørdam født 8. 09. 2001 i København  
          F2 Storm Hvenegaard Skat-Rørdam født 25.09.2004 i København  
        E2   Jesper Hvenegaard Andersen  
      D2     Britta Hvenegaard født 16.9.1945 i Svendborg død 24.2.1997. Kassererske. Gift med  
            Torben Frees Faaborg født 13.10.1947 i Gl. Haderslev  
  Børn: E 1-2  
        E1   Anne Frees Faaborg, født 12.11.1976 i Haderslev  
        E2   Claus Frees Faaborg Kalland, født 4.1.1980 i Haderslev  
            Gift 1. gang i Haderslev Domkirke d. 26 juli 2008 med
Louise Lund,
født d. 22.7.1981, Skilt.
Gift 2. gang 07.01.12 på Haderslev Rådhus med
Katrine Gry Faaborg Kalland, født 14.03.79
 
            Barn F1  
          F1 Lucas Dirch Faaborg Kalland født 2.12.2012  
      D3     Niels Christian Hvenegaard født 10.4.1947 i Svendborg. Konstruktør, nu salgschef hos BP. Gift med  
            Vibeke Rønholt født 16.4.1952 i Ulse  
  Børn: E 1-2  
        E1   Christina Hvenegaard  
        E2   Lasse Hvenegaard  
    C2       Elisabeth Hvenegaard (Lysa) født 16.2.1916 i Zastrow i Svendborg, død 93 år gl. i Assens juni 2009 . Husholdningslærer i Mariaforbundet på Baunehøj, Jægerspris. Ugift.
A2           Peder Emil Hvenegaard født 12.11.1847 på Ølundgaard. Død 21.5.1931 i København. Underforvalter på Gedsergaard, 1874 bestyrer, 1883-1911 ejer af Ølundgaard, sognerådsmedlem, formand for Ørritslev Andelsmejeri, derefter 1/5-1911 bosat sammen med Anna og datteren Astrid på Langgade 6,2. Valby, København.
Gift 18. juni 1876 i Hundstrup Kirke med
Se også note
            Anna Elisabeth Lollesgaard født 16.09.1854 på Langeskov. Død 25.12.1936 i København. Datter af proprietær Rasmus Lollesgaard (1815-1874) til Langeskov og hustru Hansigne Marie Pedersen (1830-1909).
  Børn: B1-8  
  B1         Hansigne Marie Hvenegaard født 18.5.1877 på Ølundgaard. Død 19.8.1960 i København. Dameskrædderinde. Ophold i Paris i 4 år, 1904-13 direktrice hos Sten og Strøm i Christiania, derefter egen Salon smst til 1934, derefter bosat i København.  
  B2         Kirsten Augusta Hvenegaard (Kisse) født 28.9.1878 på Ølundgaard. Død 1.3.1961 på Frederiksberg. I FT 1906 er hun optegnet som husholdningselev på Frederiksgave ved sin farbror, forpagter Jørgen Christian Hvenegaard (A1). Gift 3. september 1911 i Jesuskirken i København med  
            Johann Friederich Clausen født 17.10.1881 i Rinkenæs Sogn. Død 12.10.1954 på Mørup. Søn af gårdejer Peter Clausen (1849-1937) og hustru Anna Marie Møller, Vonsild (1859-99). Forvalter på Ølundgaard, Brattingsborg, Krabbesholm, Spanager, og Giesegaard. 1923 forpagter på avlsgaarden Mørup v/Sorø Akademi. Formand for den Midtsjællandske Tolvmandsforening.  
  Børn: C 1-3 Se foto her  
    C1       Ebba Clausen født 21.4.1913 på Krabbesholm. Død på Tingager Plejehjem i Ringe 11. juli 2008. Medlem af Hillerslev sogneråd. Gift 29. maj 1936 i Allested Kirke med
            Henning Gustav Viggo Schroll født 28.2.1910. Død 9.8.1960. Landmand. Ejer af Lykkenssæde. Tobaksavler 1941-1949.  Søn af  Viggo Edvard Emil Schroll og Valborg Henriette Hansen (Better) .
Børn D1-5
Ebba sammen med sin granfætter

Poul Hvenegaard
fra 3.6.1972 til hans død 26.11.1989 
 
  Børn: D 1-5  
      D1     Gustav Schroll født 17.4.1937. 1962 bestyrer af Lykkenssæde. Ejer af Skelbo og Lykkenssædei 1967  og Frydenshjem i 1979 og Ærenssæde i 1980'erne. Visit Højrup
Gift 1962 med
 
            Lis Bjerre født 17.4.1935 i Kolding. Sygeplejerske. Datter af landsretssagfører Mads Christian Andersen Bjerre (1891-1965) og hustru Nanna Marie Leth Møller (1895-1979)  
  Børn: E 1-4  
        E1   Henning Schroll født 1963. Fra 1993 ejer af godset Gut Dennin i Mecklenburg-Vorpommern og Lykkenssæde ved Højrup
Gift 23.08.1991 med
 
            Charlotte Jørgensen, landmand  
  Børn F1-4  
          F1 Gustav Frederik  
          F2 Georg Nikolaj  
          F3 Ellen Margrethe  
          F4 Atrid Elisabeth  
        E2   Susanne Schroll født 1964  
        E3   Karin Schroll født 1966  
        E4   Lena Schroll, født 1970  
      D2     Jørgen Schroll født 13.7.1938. Produktionsingeniør. Gift med  
            Grete Jørgensen født 2.12.1941. Datter af J. Jørgensen, Luciehøj, Diernæs  
  Barn: E1  
        E1   Helene Christine Schroll født 19.4.1976.  
      D3     Torben Schroll født 24.9.1941. Selvstændig maskinarbejder. Gift 1. gang med  
            Inge Lise Christensen
Børn: E 1-2
Gift 2.gang med
Ida Susanne Hvenegaard, Navneændring til Trille Schroll født 7.4.1950 på Rigshospitalet. Dekoratør, sygehjælper
 
        E1   Winnie Schroll  
        E2   Hanne Schroll  
        E3   Kirsten Agnete Schroll  
      D4     Henrik Scholl født 30.12.1943. Praktiserende læge. Gift 16. april 1970 i Århus med  
            Marianne Præstholm født 20.4.1943. Datter af Vagn Præstholm og Karen Jensen.  
  Børn: E 1-5  
        E1   Kristine Schroll. Gift med  
            Sten Bjerregaard  
            Børn F1-2  
          F1 Frederik Schroll Bjerregaard  
          F2 Anders Schroll Bjerregaard  
        E2   Jakob Schroll (tvilling) Født 2.5.1971 på fødselsstiftelsen i Århus. Død 13. maj 2006, Gift med  
            Sigrid Geelbach Andersen  
  Barn F1  
          F1 Ludvig Andersen Schroll  
        E3   Anne-Mette Schroll (tvilling), Gift med  
            Isac Georg Jensen  
  Børn F1-3  
          F1 Alberte Schroll Jensen  
          F2 Agnes Schroll Jensen  
          F3 Selma Schroll Jensen  
        E4   Esbjørn Schroll  
        E5   Peter Kristoffer Schroll  
      D5     Gunner Scholl født 24.4.1953. Produktionsingeniør på Svendborg Konservesfabrik. Gift med  
            Tina Borg Nielsen
Børn E1-2
Gift 2. gang med
Phung Tran
 
        E1   Anne Marie Schroll  
        E2   Marlene Schroll  
    C2       Lilli Ingrid Margrethe Clausen (Søster) født 23.11.1916 på Giesegaard. Gift 30. maj 1941 med  
            Niels Erik Wissing født 5.1.1915. Forpagter af Saltø Gods  
  Børn: D 1-3  
      D1     Hans Frederik Tolderlund Wissing født 27.4.1943 på Saltø. Landmand. Gift med  
            Bodil Andersen født 24.11.1945. Datter af Harry Andersen.  
  Barn: E1  
        E1   Mette Wissing  
      D2     Poul Tolderlund Wissing født 26.4.1947 på Saltø Gods  
      D3     Kirsten Wissing født 21.11.1952 på Saltø Gods. Advokat.  
    C3       Bent Peter Hvenegaard Clausen født 6.1.1922 på Giesegaard. Ingeniør, direktør, nu egen virksomhed i Struer, Runtal Radiatorfabrik. Gift 6. maj 1953 i Fjenneslev Kirke med  
            Helle Radschal født 25.2.1923 i Berlin. Datter af købmand Wilhelm George Radschall (1892-1924) og hustru Ella Karla Johanna Marie Peters (1894).  
  B3         Hans Hvenegaard født 10.10.1880 på Ølundgaard. Død 18.1.1968 i Gentofte. Tømrerhandler i Præstø, senere tømrermester i København.
Gift 30. maj 1908 i hjemmet på Frederiksberg med
 
            Ellen Reumert Aggerholm født 6.10.1879 på Frederiksberg. Død 18.11.1951 i København. Datter af grosserer Mads Aggerholm (1836-1891) og hustru Antonia Elisabeth Ponsaing Reumert (1853-1925)  
            Børn: C 1-2  
    C1       Ib Aggerholm Hvenegaard. Født 19.3.1909 i Præstø. Død 30.12.1974 i Hellerup. Rejste 1928 til USA. Hushovmester, deltog i 2. Verdenskrig i den amerikanske hær.  
    C2       Tony Aggerholm Hvenegaard født 24.7.1914 i København. Død 30.7.1973 i Hellerup. Bogbindersvend.  
  B4         Elisabeth Hvenegaard født 13.11.1882 på Ølundgaard Hjemmedøbt 27.12. 4.3.1883 i Skeby Kirke, Lunde Herred, Odense. Død maj 1973 i Hasseris ved Aalborg. Husbestyrerinde. Gift 4. august 1921 i Jesuskirken i København med (Se hendes adresse i Politiets registerblade for København, her) Se foto fra Arkiv.dk her  
            Carl Christen Georg Olsen, enkemand, født 19.6.1858 i Gudum Præstegård, døbt 14.9. i Gudum Kirke. Død 19.11.1938 i Hasseris ved Aalborg.  Cand. Theol. 1888, 1895-1908 ejer af Realskolen i Nykøbing Sjælland, 1908-28 Realskolebestyrer i Nørre Sundby. Medstifter af Nørre Sundby Folkebibliotek 1918, formand 1924-28. Søn af sognepræst Niels Olsen (1807-1883) og hustru Baronesse Elisabeth Ottilia Juliane Christine Juel født på Refsnæs 1.6.1819, død 1900 se evt. mere her
Gift 1. gang med
Astrid Waarst født 27.2.1870 i Frederikshavn, død 2.8.1914 i Nørre Sundby. Datter af købmand Marius Chr. Brix Waast og hustru Rasmine f. Bang
 
  B5         Anna Emilie Hvenegaard (Mille) født 4.9.1885 på Ølundgaard. Døbt i Skeby Kirke 11.10. Død 8.1.1964 på Frederiksberg. Huslærerinde. I FT1906 for Vejstrup, Gudme Herred er hun ansat som huslærerinde for Forpagter Schwensens 4 børn.
Gift 3. december 1910 i Skeby Kirke med

            Carl Tolstrup født 31.3.1881 på Amalienborg. Død 30.9.1949 på Frederiksberg. Lært handel hos N.M & F. Plum i Assens. Løjtnant 2 år i Hamborg, 1906-08 boghandler hos brødrene Plum i Assens, derefter i Sct. Petersborg og i Odense, 1910 bogholder på Ålborg Portland Cement Fabrik, 1925 kontorchef. Søn af palæforvalter, arkitekt Frederik Ludvig Tolstrup (1844-1926) og hustru Agathe Marie Nissen (1850-1916).  
  Barn: C1  
    C1       Karen Agathe Tolstrup født 13.4.1913 på Rørdal ved Aalborg. Sekretær. På plejehjem i Sofie Amaliegården på Frederiksberg.  
  B6         Karen Louise Sofie Hvenegaard født 7.9.1889 på Ølundgaard. Død 20.8.1959 i Gladsaxe. Husholdningslærerinde. 1927 Økonoma på Balders Hospital, 1919 assistent på Sct. Hans Hospital ved Roskilde. (Se Politiets registerblade her)  
  B7         Ida Margrethe Hvenegaard (Bis) født 1.12.1890 på Ølundgaard. Død 26.2.1985 i København. Bisat 1. marts i Hyltebjerg Kirke. Husbestyrerinde.  
  B8         Astrid Caroline Hvenegaard (Vense) født 7.3.1898 på Ølundgaard. Gift 21. maj 1923 i Jesuskirken i København med Arkivfoto  
            Frederik Plum født 10.2.1896 i Assens. Død 12.12.1980 i Assens. Student 1914 fra Ordrup Gymnasium, lært handel i Assens, København og Manchester. Grosserer i København 1924-26. Direktør for A/S Aggersund Kridtværk fra 1932. Medindehaver af Vestfyens Kulimport, Assens fra 1937. Ejer af Kaals Mølle. Formand for Assens Sømandsforening. Søn af kgl. agent, købmand Frederik Plum (1835-1905) og dennes 2. hustru Catharine Wilhelmine Marie Christiansen (1854-1923)  
  Børn: C 1-3  
    C1       Anna Catharina Plum født 11.9.1924 i Skovshoved. Student fra Odense Katedralskole 1943, ansat i Østifternes Kreditforening. Gift 17. februar 1951 i Gråbrødre Hospitalskirke i Odense med  
            Poul Møller født 8.1.1924 på Frederiksberg. Redaktør ved Berlingske Tidende. Separeret 1981.  
            Børn: D 1-5  
      D1     Annette Møller født 21.12.1953 i Odense. Ergoterapeut i Hillerød. Gift med  
            Johnny Jørgensen født 12.10.1952. Død 14.5.1985. Søn af Chr. Jørgensen og hustru Birthe. Navneforandring til Annette og Johnny Hvenegaard  
  Barn: E1  
        E1   Tobias Hvenegaard  
      D2     Kim Bjørn Møller født 7.8.1955 i Kastrup. Oversergent i Marinen. Navneforandring til Kim Jack Møller Plum  
      D3     Britta Møller (tvilling) født 25.12.1957 i Assens. Død 26.12.1957 i Assens. Begravet i Assens 28.12.1957  
      D4     Pige Møller født 25.12.1957 i Assens. Død 25.12.1957 i Assens. Begravet i Assens 28.12. 1957  
      D5     Britta Victoria Møller. Navneforandring 1982 til Plum.  
    C2       Kirsten Ingrid Emma Plum født 4.7.1929 i Assens. Laborant. Gift
19. oktober 1957 i Kærum Kirke ved Assens med
 
            Kjeld Engel Singer Larsen født 3.7.1928 i København. Arkitekt.  
  Børn: D 1-2  
      D1     Karen Mette Larsen  
      D2     Tine Larsen  
    C3       Peter Vilhelm Plum født 7.8.1931 i Assens. Inspektør ved Statens Skibstilsyn. Gift 1. gang i Assens med  med  
            Janne Lise Thostrup født 1.2.1942
Barn: D1
Gift 2. gang med
Kirsten Kjæmpe-Jensen født 15.1.1940 i Valby
Børn: D 2-3
 
  Børn D1-3  
      D1     Nikolai Plum  
      D2     Marie Plum  
      D3     Eva Plum  
A3           Sara Kirstine Victoria Hvenegaard født 4.5.1850 på Ølundgaard. Død 79 år gl.  8.4.1930 på "Birkely", Skibhusvej 72t, Odense, begravet på Otterup Kirkegaard 12. april. FT 1911 bor hun på Skibhusvej 72a med en husholderske og en pensionær.Hendes indtægt er 1.608 kr. og formuen 49.600 kr.
Gift 28. september 1872 i Skeby Kirke med
 
            Niels Vilhelm Møller født 27.5.1846 på Ørritslevgaard. Død 8.4.1912 på "Birkely" ved Odense, hvor han levede som partikulier (af sin formue) , begravet på Otterup Kirkegaard 12. april. 1848-1903 ejer af hovedgården Ørritslevgaard i Otterup Sogn. 1875 ejer af Blaaholm, der i 1896 lagdes under Ørritslevgaard. 1903 ejer af ejendommen ”Skovly” i Odense, senere ejer af Birkely smst. Landbrugskandidat 1867. Formand for Nordfyns Landboforening 1884-1902. Sognerådsformand. Bestyrelsesmedlem i Fyens Stifts Patriotiske Selskab. Medlem af repræsentantskabet for Odense-Bogense Jernbane. Ridder af Dannebrog 1900. Søn af proprietær Jørgen Vilhelm Møller (1807-48) til Ørritslevgaard og hustru Ane Jensine Vilhelmine Christiane Brohm (1823 -) Se slægttavle  
  Børn: B 1-2  
  B1         Anna Vilhelmine Møller (Tulle) født 28.7.1874 på Ørritslevgaard. Død 21.3.1901 på Petersholm ved Vejle. Gift 12. maj 1900 i Otterup Kirke med  
            Morten Johannes Brandt Hvenegaard født 18.5.1875 på Nebbegaard. Død 29.3.1948 i Brasilien.  
  B2         Ingeborg Hansine Møller født 16.1.1876 på Ørritslevgaard. Død af tuberkulose 28 år gl. 25.7.1905 på "Skovly" ved Odense, begravet på Otterup Kirkegaard 29. juli.  
A4           Caroline Theodora Hvenegaard (Line) født 23.9.1851 på Ølundgaard. Død 1.2.1898 i Odense. Gift 7. oktober 1881 i Sct. Knuds Kirke i Odense med  
            Thorvald Christian Langkilde født 21.10.1849 på Ejby Mølle ved Odense. Død 30.4.1931 i Odense. Student fra Odense Katedralskole 1869, Cand. Med. 1876, kommunelæge i Odense, mangeårigt medlem af bestyrelsen for musikforeningen i Odense. Søn af ejer af Ejby Mølle, senere af Langkildegaarden, Rasmus Christian Langkilde (1816-1873) og hustru Augusta Christophine Gravenhorst (1821-1909)
Ingen børn.
 
A5           Lars Thorvald Hvenegaard født 27.6.1860 på Ølundgaard. Død 12.6.1930 på Frederiksberg. Præliminæreksamen 1876 fra Odense Katedralskole.  Landinspektøreksamen 1879. Aftjente sin værnepligt i Livgarden. Landvæsenselev på Nakkebølle, Søbysøgaard og Kalundborg Ladegaard. Forvalter på Hjortholm og Bøgebjerg. 1887-90 forpagter af Aalebækgaard på Møen. Assistent hos landinspektør A. N. Andersen i Odense i 1/2 år. 1891-1916 landinspektør i Svendborg. Medvirkende ved fæsteafløsningen på Tåsinge. 1913 repræsentant for Østifternes Kreditforening. 1916-27 landbrugskyndig medlem af Svendborg byråd 1897-1916, vuderingsmand for Gudme Herreds skyldkreds 1903-16. Formand for Svendborg Amts Kystkommision 1906-18. Medlem af repræsentantskaberne for Fyens Kommunale Telefonselskab og Svendbog-Nyborg Jernbaneselskab. Medstifter af Svendborg Amts Museum 1908 og medlem af bestyrelsen til 1916. Ridder af Dannebrog 1920. Dbmd 1926. Gift 20. maj 1887 i Sct. Johannes Kirke i København med (se politiets registerblade her) Foto fra Arkiv.dk her Gruppebillede her  
            Hansine Johanne Thiset født 30.4.1862 på hestgardens kaserne i København. Død 22.5.1936 på Frederiksberg. Datter af overvagtmester Hans Andersen Thiset (1817-1864) og hustru Ane Kirstine Rasmussen (1824-1876)  
  Børn: B 1-5  
  B1         Hans Hvenegaard født 14.2.1888 på Aalebæksgaard. Død 15.2.1888 smst.  
  B2         Kirsten Hvenegaard (Kylle) født 30.1.1889 på Aalebæksgaard. Død 23.2.1977 på Frederiksberg. Præliminæreksamen 1905 fra Ida Holst Realskole i Svendborg. Derefter lærerinde på forskellige gårde samt i huset, bl.a. i Frankrig 1913-15. Gift 19. december 1916 i Skt. Jakobs Kirke i København med (se politiets registerblade her)  
            Adolf Bjørn-Jensen født 24.1.1866 i Nyborg. Død 29.7.1938 på Skodsborg Badesanatorium. Præliminæreksamen fra Universitetet 1881. Derefter på Vindinge Herreds kontor i Nyborg til 1885, exam. juris 1886. Derefter fuldmægtig ved Lolland-Falsters Stiftamt i Nykøbing Falster i 3/4 år. 1887-1908 fuldmægtig ved Vindinge Herred, ca. 1891-1908 tillige godsforvalter på Lykkesholm. 1908-28 godsforvalter ved Barionet Scheelenborg og Stamhuset Thorseng. Beskikkelse som sagfører 1912-38, fra 1928 med praksis i Svendborg. Søn af herredsfuldmægtig, justitsråd Mads Jensen (1830-1904) og hustru Adolphine Helene Dorthea Bjørnsen (1838-1908). Navneforandring ved kgl. bevilling 26.6.1888.  
            Børn: C 1-6  
    C1       Christian Bjørn-Jensen født 25.10.1917 i Bregninge Sogn, Tåsinge. Student 1935 fra Svendborg Statsgymnasium. Tidligere fuldmægtig i Østifternes Kreditforening. Pensionist siden 1. maj 1985.  
    C2       Johanne Marie Bjørn-Jensen (Hanne) født 14.4.1919 i Bregninge Sogn, Tåsinge. Dameskrædderinde og tilskærer. Gift 27.2.1954 i Kastrup Kirke med  
            Frits Børge Rindbøl født 28.8.1922 i Ballerup. Tømrer og byggeteknisk ingeniør. Søn af uddeler, senere købmand i Kirke Hyllinge, Knud Peter Rindbøl (født Jensen, navneforandring 31.10.1917), (1889-1932) og hustru Betty Pouline Alma Poulsen (1898 - ), mangeårig postekspeditør i Kirke-Hyllinge.  
  Barn: D1  
      D1     Knud Erik Rindbøl født 15.6.1959 i København. Sergent ved Kronens Artilleriregiment. 1.11.1983 politibetjent.  
    C3       Erik Bjørn-Jensen født 14.4.1919. Død 15.4.1919.  
    C4       Otto Bjørn-Jensen født 29.5.1920 i Bregninge Sogn, Tåsinge. Højere Handelseksamen 1940 fra Niels Brocks Handelsskole. Handelsmand i Staten Mississippi USA. Motelejer. Gift 3. januar 1962 i Woodville med  
            Gwendolin Stuart født 28.5.1937 i Lessly, Mississippi. Datter af farmer Sidney Stuart.  
    C5       Elisabeth Bjørn-Jensen født 27.11.1924 i Bregninge Sogn, Tåsinge. Død 3.2.1943 på Rigshospitalet. Præliminæreksamen 1941 fra Ballerup private Realskole.  
    C6       Kirsten Bjørn-Jensen født 10.12.1925 i Bregninge Sogn, Tåsinge. Præliminæreksamen 1941 fra Ballerup private Realskole. Assistent på Københavns Amts Nordre Birks Tinglysningskontor. Tinglysningsrevisor hos Civildommeren i Gladsaxe Retskreds.  
  B3         Christian Hvenegaard født 31.3.1891 i Odense. Død 20.2.1975 i Svendborg. Præliminæreksamen 1907 fra Svendborg Realskole. Landinspektøreksamen 1912. 1912-13 og 1915-16 assistent hos faderen. 1913-14 ansat ved Canadian Pacific Railway. Overtog 1916 faderens forretning som landinspektør i Svendborg; har medvirket ved afløsningen af Stamhusene Egeskov og Thorseng, Grevskabet Brahesminde, Baronierne Lehn, Holsteenshuus og Clausholm. 1943 repræsentant for De Fynske Købstæders Brandforsikring af 1850. 1944 valgt til repræsentant for Østifternes Kreditforening i Svendborg Amt. Medlem af bestyrelserne for Svendborg Amts Museum, Sønderjydsk Forening og Svendborg Kammermusikforening. Formand for Naturfredningsforeningens lokale komite, medlem af Vor Frue Sogns menighedsråd. Formand for Svendborg Amts Kystkommision 1929-44. Gift 27. juli 1916 i Bregninge Kirke på Tåsinge med  
            Christine Margrethe Nielsen født 2.11.1887 i Esbjerg. Død 16.8.1956 i Ulfborg (begravet på Svendborg Kirkegård). Datter af købmand Bent Thorvald Nielsen (1859-1902) og hustru Augusta Thomsen (1867-93). Plejebarn af provst Anders Kløvborg, Bregninge på Tåsinge.  
            Børn: C 1-5  
    C1       Karen Margrethe Hvenegaard født 31.7.1917 i Svendborg. Realeksamen 1934 fra Ida Holsts Realskole i Svendborg. Uddannet sygeplejerske på Bispebjerg Hospital. Gift 8. august 1943 i Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg med  
            Harald Kampmann født 20.8.1913 i Herning. Død 3.8.1971 smst. Studentereksamen 1932 fra Herning, Cand. Jur. 1938, sagførerfuldmægtig i Svendborg og Århus. 1944 landsretssagfører i Aalborg, fra 1945 i Herning. 1958 medlem af Herning byråd. Søn af forhenværende borgmester, grosserer Helge Jensen Kampmann (1879-1963) og hustru Hansine Christensen Overgaard (1878-1968).  
  Børn: D1-4  
      D1     Kirsten Kampmann (Lilo) født 25.5.1944 i Aalborg. Død 22.7.1986 under brævandring i Norge. Læge. Gift med  
            Jens Christian Børresen født 30.12.1942 i Birkerød. Advokat. Søn af vognmand Børre Børresen og hustru Marianne Knudsen. Separeret i september 1983.  
  Børn: E 1-2  
        E1   Dorthe Børresen født 29.05.73 på Frederiksberg, Arkitekt. Samboende med  
            Henning Stüben født 13.04.75 i Neumünster Tyskland. Arkitekt. Søn af ortopædiskomager Rainer Stüben og hustru Erika Stüben  
  Børn: F 1-2  
          F1 Johanna Børresen født 24.09.05 I København  
          F2 Erik Børresen født 17.12.08 I København  
        E2   Malene Børresen født 6.2.1978 i Frederikssund. Død 22.7.1986 under brævandring i Norge.  
      D2     Bodil Kampmann født 3.8.1946 i Herning. Sygeplejerske i København.  
      D3     Anne Grethe Kampmann født 6.12.1949 i Herning. Advokat. Gift med  
            Terkel Ladegaard født 16.7.1942 i Horsens. Advokat. Søn af gårdejer Niels Ladegaard og hustru Karen Marie Bisgaard.  
  Børn: E 1-3  
        E1   Henriette Ladegaard  
        E2   Anders Ladegaard  
        E3   Christian Ladegaard  
      D4     Niels Kampmann født 14.9.1956 i Herning. Korrespondent i engelsk og fransk.  
            Barn E1  
        E1   Nina Holmgaard Kampmann født i Århus 6.7.1995  
    C2       Kirsten Hvenegaard født 27.12.1918 i Svendborg. Gift 16.9.1944 i Sct. Nikolaj Kirke i Svendborg med  
            Asger Rode-Møller født 9.9.1919 i Rudkøbing. Studentereksamen 1937 fra Svendborg Statsgymnasium. Cand.med. 1945. Læge på forskellige hospitaler. 1951 praktiserende læge i Ulfborg, 1960 i Vejle. Søn af øjenlæge Henrik Møller (1886-1971) og hustru Harriet Rode (1886-1973).
Navneforandring 1944. Død 16.9.2007.
 
  Børn: D 1-3  
      D1     Birgitte Rode-Møller født 14.4.1946 på Skive Sygehus. Fysioterapeut. Gift 26.2.1972 på Vejle Rådhus med  
            Henning Kvist Poulsen født 20.8.1944 i Vamdrup. Speciallæge i gynækologi. Søn af vognmand Jens Kvist Poulsen og syerske Elisabeth Bruun.
Navneforandring 1972
 
            Børn: E 1-2  
        E1   Jacob Kvist Poulsen født 19.12.1974 på Holstebro sygehus. Læge. Samboende med  
            Gry Munk Petersen født 17.8.1974 på Rigshospitalet. Læge. Datter af skovfoged Arne Munk Petersen og husmor Ulla Vej Nielsen.  
            Børn: F1-2  
          F1 August Munk Poulsen født 12.3.2003 på Rigshospitalet.  
          F2 William Munk Poulsen født 13.6.2005 på Rigshospitalet.  
        E2   Jane Kvist Poulsen født 11.3.1978 på Holstebro sygehus. Cand.mag. Gift med  
            Ole Stougaard født 24.6.1975. Cand.scient. Søn af pedel Bjarne Stougaard og skolelærer Grethe Stougaard.  
            Barn: F1  
          F1 Hjalte Stougaard født 6.12.2008 på Odense Universitetshospital.  
      D2     Anne Rode-Møller født 17.7.1947 på Kjellerup Sygehus. Cand. Mag.
Gift 11.4.1981 i Hellerup kirke med
 
            Peder Wladimir Wolkoff født 13.1.1946 i København. Lic. Scient. Søn af ingeniør Peder Christensen og hustru Anastasia Wolkowa.
Navneforandring 1981.
 
  Børn: E 1-2  
        E1   Nikolaj Wolkoff født 24.5.1982 på Rigshospitalet. Skolelærer.  
        E2   Christian Wolkoff født 11.1.1985 på Gentofte hospital.  
      D3     Lisbeth Rode-Møller født 3.5.1953 på Holstebro Sygehus. Sygeplejerske. Gift 4.1.1997 i Bistrup kirke med  
            Michael Vesterløkke født 13.3.1954. Civilingeniør. Søn af ingeniør Svend Vesterløkke og lægesekretær Gurli Jacobsen.  
    C3       Marie Hvenegaard født 2.7.1920 i Svendborg. Student 1939 fra Svendborg Statsgymnasium. Gift 15. juni 1941 i Sct. Nikolaj Kirke i Svendborg med  
            Søren Tind-Christensen født 10.2.1913 i Herning. Cand-agric. Student 1931 fra Ribe. Landinspektøreksamen 1937. Assistent hos svigerfaderen til 1940 og derefter i Aalborg til 1943. Praksis i Faaborg 1943-47. Kompagnon med svigerfaderen 1947-56. Eneindehaver 1956-66. Optagelse af 3 kompagnoner og oprettelse af afdelinger i Ringe og Rudkøbing 1966. Salg af firma 1980. Formand for landvæsennævnet i Svendborg 1954. Søn af forstander for Statens markforsøg Christian Johannes Tind-Christensen (1883-1950) og hustru Kristine Nielsine Dorthea Sæderup (1890-1960)  
  Børn: D 1-2  
      D1     Jørgen Tind-Christensen født 9.7.1942 i Aalborg. Cand. Scient. Lektor ved Aarhus Universitet. Fra april 1984 navneforandring til Jørgen Tind. Gift med  
            Kirsten Bay født 19.8.1943 i København. Reklametegner. Datter af landsretssagfører Axel Bay og Bodil Sanning, Charlottenlund.  
            Børn: E 1-3  
        E1   Lars Tind-Christensen født 28.10.1970 i Aarhus. Død 2.11.1970 smst.  
        E2   Ane Tind-Christensen  
            Erling Tind-Christensen  
            Bibi Tind-Christensen født 15.3.1945 i Faaborg. Tale-høre-konsulent på Langeland. Gift 1.gang med  
            Niels Jørgen Bechmann født 5.5.1938 i Esbjerg. Skoleinspektør. Søn af indremissionær Rudolf Bechmann og hustru Sigrid Poulsen.
Børn: E 1-3
Gift 2. gang med
Claus Elmelund Nielsen født 3.4.1957 i Odense. Pelsavler. Søn af dyrlæge Gunner Nielsen, Ennebølle, Langeland og Ann Lise Hansen.
Barn: E4
 
  Barn E1-4  
        E1   Nis Tind Bechmann  
        E2   Liv Tind Bechmann  
        E3   Mik Tind Bechmann  
        E4   Ras Tind Bechmann  
    C4       Bente Hvenegaard født 3.9.1923 i Svendborg. Student 1942 fra Svendborg Statsgymnasium. Gift 6. maj 1944 i Sct. Nikolaj Kirke i Svendborg med  
            Jens Olaf Gravesen født 6.5.1922 i Indien. Død 4.4.1987. Student 1939 fra Horsens, Cand. Polyt. 1944. 1946-50 beskæftiget ved genopbygning af Rotterdams havn, derefter ansat i entreprenørfirmaerne Larsen & Nielsen og Christiani & Nielsen, også i Holland. Ridder af Dannebrog i 1971. Søn af overlæge på Vejlefjord Sanatorium senere Frederiksberg Hospital, Dr. Med. Johannes Gravesen (1889-1972) og hustru Ellen Seidelin Larsen (1893-1975).  
  Børn: D 1-6  
      D1     Lisbeth Gravesen født 12.4.1945 på Frederiksberg. Cand. Mag. Gift med  
            Claus Manicus. Civilingeniør. Søn af civilforsvarschef, civilingeniør Poul Manicus-Hansen.
Børn: E 1-2
Gift 2. gang med
Søren Andersen født 20.1.1949. Cand. Mag.
Barn: E3
 
  Børn E1-3  
        E1   Bo Manicus  
        E2   Marianne Manicus  
        E3   Morten Andersen  
      D2     Jesper Hvenegaard Gravesen født 4.3.1947 i Rotterdam. Død 11.11.1950 i København  
      D3     Annette Gravesen født 30.9.1949 i Rotterdam. H.A. og H.D., Korrespondent. Gift med  
            Kristian Kreiner født 10.12.1947 på Frederiksberg. Cand. Scient.  
  Børn: E 1-2  
        E1   Lea Kreiner  
        E2   Lasse Kreiner  
      D4     Marianne Gravesen født 10.9.1952 i Oegstgeest. Laborant. Gift med  
            George Schrøder  
            Børn: E 1-2  
        E1   Erwin George Schrøder født Leiden, Holland.  
        E2   Jorik Schrøder født Leiden, Holland.  
      D5     Ingrid Birgitte Gravesen født 30.6.1954 i Leiden. Lærer.
Barn: E1
Gift  med
 
            Lars Sørensen. Lærer
Barn: E2
 
  Børn E1-2  
        E1   Signe Gravesen  
        E2   Stefan Sørensen  
      D6     Søren Hvenegaard Gravesen, Adopteret ca. 1972 af søster og svoger, Lisbeth og Claus Manicus, derfor navn nu Søren Manicus.  
    C5       Jørgen Thorvald Hvenegaard født (born) 10.12.1924 i (in) Svendborg. Realeksamen (lower secondary school leaving examination) 1941 fra (from) Ida Holsts realskole (school) i (in) Svendborg. Landvæsenselev (farmer trainee) på (on) Selleberg, Anhof, Fraugdegaard og (and) Gyldenholm. 1946-47 9 måneders (month) kursus (course) på (on) Dalum Landbrugsskole. Rejste (traveled) 1948 til (to) Canada, Staten Alberta, hvor han arbejder for  (where he worked for) Alberta Wheel Pool Co, Calgary, med bopæl i (with residence in) Chacellor, afgået med pension i (retired with a pension in) november 1982 . Gift (married) 9. august 1953 i (in) Hussar, Alberta med (with)  
            Helen Annie Hnatiuk født 3.4.1934 i Medicine Hat, Alberta. Datter (daughter of) af stationsforstander (station manager ) i Chancellor Mykyta Hnatiuk (født 1894 i Kustyn i Ukraine) og hustru (wife) Malania Jakymchuk (født 1904 i Kustyn i Ukraine).  
  Børn: D 1-4  
      D1     Bradley Christian Hvenegaard født 15.5.1957 i Bassano, Alberta. Flymekaniker (aircraft mechanic). Gift i Calgary med  
            Gail Goodman, Calgary  
            Børn: E 1-4  
        E1   Anne Ross Hvenegaard, Calgary, født 1982, lærer (teacher), gift med  
            Brian Mckenzie  
  Barn F1  
          F1 Bethany Laura McKenzie  
        E2   Neil Bradley Hvenegaard, Calgary, født 1984. Flymekaniker  
        E3   Laura Hvenegaard, født 1986, tandlæge klinikassistent, gift med  
            Scott Fallows  
        E4   Helen Hvenegaard  
      D2     Steven Scott Hvenegaard, Bassano, Alberta. Gift med  
            Shelley Anderson  
            Barn E1  
        E1   Soren Hvenegaard, født 2000  
      D3     Paul Jeoffrey Hvenegaard, Bassano, Alberta. Gift med  
            Doris Watchorn  
      D4     Glen Timothy Hvenegaard, Bassano, Alberta. Professor of Geography and Environmental Studies. Married to  
            Pam Stacey Hvenegaard  
  Børn E1-2  
        E1   Carson Hvenegaard, født 1999  
        E2   Leif Hvenegaard, født 2001  
  B4         Poul Martin Hvenegaard født 13.10.1893 i Svendborg. Død 20.9.1968 i Ballerup. Cand. Polyt. 1917, et år ansat ved Københavns Vej- og kloakvæsen, arbejdet for forskellige firmaer ved Jernbane- og Vandkraftanlæg i Jylland til han i 1926 blev kommuneingeniør og bygningsinspektør i Ballerup-Maaløv Kommune. Afsked 31.12.1958. 1928-30.9.1959 brandinspektør i Ballerup-Maaløv Kommune m. fl. Gift 25. oktober 1925 i Valdemar Slots Kirke med (se hans adresser i Politiets registerblade for København her)  
            Lilli Jeanette Trap født 4.7.1892 i Skive. Død 15.1.1951 på Københavns Amts Sygehus i Taastrup. Datter af grosserer Cort Trap (1862-1940) og 1. hustru Alvilda Borreschmidt (1866-1929).  
             Barn: C1  
    C1       Else Margrethe Hvenegaard (Sysser) født 10.2.1927 på Frederiksberg. Død 15.12.1982 i Herlev. Defektrice. 1941-51 på apoteket i Akureyri. Gift 5. februar 1952 i Ballerup kirke med  
            Bent Erik Jølner født 14.1.1928 i Ballerup. Død 15.1.1976 i Gørding. Cand. Pharm. 1951, 1953 provisor på Blaabjerg Apotek. Søn af måleraflæser Oscar Aurelius Jølner (1894-1975) og hustru Emilie Elisabeth Kjær (1894-1976).  
            Barn: D1  
      D1     Elisabeth Jølner (Nuser) født 7.4.1953 i Roskilde. Børnebogsbibliotekar i Nærum. Gift 6. juni 1981 på Ballerup Rådhus med  
            Holger Bay født 31.1.1953 i Maaløv. Civilingeniør. Søn af materialmester Hans Jørgen Bay (1922) og hustru Magda Bay Mikkelsen (1927).  
            Børn: E 1-2  
        E1   Mikkel Bay Jølner  
        E2   Magnus Bay Jølner  
  B5         Else Margrethe Hvenegaard født 28.2.1896 i Svendborg. Død 25.3.1970 i Holte. Gift 12. juli i Sct. Jakobs Kirke i København med  
            Lars Peter Christian Andreas Elling født 25.4.1886 i Kalundborg. Død 6.5.1972 i Holte. Præliminæreksamen 1902. Bankassistent 1902-07. Landinspektøreksamen 1912. Assistent hos svigerfaderen. Praksis i Kolding 1916-67. Medlem af landinspektørforeningens bestyrelse 1927-32, af byplankommissionen i Kolding, Vurderingsmand til ejendomsskyld. Nymålingskommissionen af 1919, Vandsynsformand. Ridder af Dannebrog 1952. Søn af boghandler Christian Phillip Vilhelm Elling (1855-1929) og hustru Cecilie Kristine Sophie Mülerts (1860-1918).  
            Børn: C 1-2  
    C1       Jørgen Christian Elling født 13.6.1918 i Kolding. Civilingeniør, ansat ved Københavns Kommunes Kloakvæsen. Gift 27. maj 1950 på Fredriksberg Rådhus med  
            Anette Pontoppidan født 27.12.1919.  
  Børn: D 1-2  
      D1     Inge Gerd Elling født 25.12.1950 i København. Konservator. Gift med  
            Hans Jakob Magnus født 24.6.1946. Søn af arkitekt Magnus, Oslo.  
            Barn: E1  
        E1   Ida Elling Magnus  
      D2     Birgitte Elling (Bitte) født 19.2.1955 i København. Keramiker.  
    C2       Margrethe Elling (Stumpe) født 16.10.1921 i Kolding. Aut. Lægesekretær. Gift 1. gang 16.11.1946 i Eltang med  
            Wladimir Bolotin født 21.01.1911 i København. Læge. Søn af læge Bolotin.
Barn: D1
Gift 2.gang 26.6.1954 i Fredericia med
Erik Andreas Knudsen født 19.2.1924. Overlæge på hudafdelingen på Bispebjerg Hospital. Søn af sognepræst Mogens Knudsen (1880-1941) og hustru Anna Marie Hviid (1883-1947).
Ingen børn.
 
  Barn D1  
      D1     Tatjana Elisabeth Bolotin født 28.11.1948 i Sønderborg. Socialrådgver. Kalder sig fra 1976 Tanja Elling, men hendes rigtige navn fra 1983 er: Tatjana Elisabeth Elling Joes Nielsen. Gift 1. gang med  
            Christian Linde født 1947. Søn af tandlæge Flemming Linde.
Gift 2. gang med
Lasse Joes Nielsen født 17.11.1935. Tandlæge. Søn af direktør for Oversøisk Passagerbureau Gustav Johs. Nielsen og hustru Tekla Vammen Larsen.
 
               

En stor tak til Claus Martin Hvenegaard, der har indskrevet hele denne lange slægtstavle.

Kilder:
Slægten Hvenegaard ca. 1725 - 1987
Slægten Plum 1903
Arne Plum: Fortegnelse over den del af familien Hvenegaard der er efterkommere efter Hans Pedersen Hvenegaard og Kirsten Pedersen
Langkildeslægten på http://members.cox.net/dlangkilde/index3.htm
Arkivalier Online
 

 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2018 Hvenegaards Forlag
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@Kerte.dk

www.Kerte.dk
www.PLUM.wiki
www.SMEA.dk
www.JesusFreak.dk

OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.