FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

NOTER og AVISKLIP
Slægt 1 - Slægt 2 - Slægt 4 - Slægt 10 - Slægt 12 - Folketællinger

Se også
DOKUMENTER

Slægt 2


Livet på Selleberg (Barn 2)
Historisk Samfund for Fyn udgav i 1939 og 1940 flere artikler i Fynske Årbøger
af cand. teol. og lærer Søren Peter Lassen om livet på Selleberg.

1. Søren Lassen : Barndomserindringer fra Selleberg i 1870' erne. 1939: 140-68.
3,45 mb
2. Søren Lassen : Barndomserindringer fra Selleberg i 1870' erne. 1940: 179-236.
6,83 mb
3. Søren Lassen: Optegnelser om mine Bedsteforældre på Selleberg og i Østrup. 1945: 355-409.
6,04 mb

Artiklerne bringes med venlig tilladelse fra Historisk Samfund for Fyn.

AVISKLIP
Dagmar Plum dør 1927 efter et hugormebid Dyrlæge Plum dør 1946

1922 Nekrolog Forpagter Christian Hvenegaard 1914 Vilkår for forpagtningen af Frederiksgave 1914 Vilkår for forpagtningen af Frederiksgave

1914 Gave til trofaste medarbejdere fra
Forpagter Chr. Hvenegaard
1914 Gave til trofaste medarbejdere fra
Forpagter Chr. Hvenegaard

1916 Valget til direktør i Østifternes Kreditforening Landinspektør Lars Thorvald Hvenegaard 1916 Valget til direktør i Østifternes Kreditforening Landinspektør Lars Thorvald Hvenegaard 1916 Valget til direktør i Østifternes Kreditforening Landinspektør Lars Thorvald Hvenegaard 1916 Valget til  direktør i Østifternes Kreditforening Landinspektør
Lars Thorvald Hvenegaard

Frederiksgave til salg 16. maj 1926 1927 Hans Hvenegaard 50 år 1930, Carl Ejner Plum afgår ved døden 1931 Nekrolog Kommunelæge
Thorvald Langkilde

1939 Nekrolog Kunsthandler Hans Hvenegaard

1939 Forpagter Vincent Hvenegaard 25 års jubilæum 1939 Forpagter Vincent Hvenegaard 60 år.

1939 Kredslæge Viggo With til Nyborg 1941 Landinspektør Christian Hvenegaard 50 år 1941 Om forpagtningen af Frederiksgave

En særlig tak til direktør Ole Th. Bretteville Plum for lån af alle disse avisklip.

Martin Pedersen HvenegaardSlægt 1 Rasmus Peder Gaagerup Østerby Ang. Rasmus Peder Gaagerup Østerby, født 12.2.1897 i Ørsted sogn, maskinmester
Fra Jan Vesti Andersen
torpvesti@hotmail.com

167. S/S Kai af København, 1746 Reg. T. Br. Bygget 1921 af Staal. Paa Rejse fra København til Svendborg i Ballast.
Havareret ved Eksplosion og drevet paa Land d. 11/7 40 ved Langelands Ø.-Kyst. 1 Mand omkommet.
Søforklaring og Søforhør i Svendborg d. 18/7 40.
Kl. 1520 passerede K. Tranekjær Fyr. Kl. 1526 skete en voldsom Eksplosion midtskibs. Skibet krængede haardt Stb. over, og Maskinen stoppede straks, da Hoveddamprøret var sprængt, og Vandet trængte ind i Maskinrummet. Besætningen med Undtagelse af 2. Maskinmester Rasmus Peder Gaagerup Østerby, der i Eksplosionsøjeblikket befandt sig i Maskinrummet, og som ikke kunde findes, gik i Stb. Redningsbaad og blev senere optaget af en tysk Minestryger. Senere gik tre Mand af Besætningen atter om Bord i K. og søgte forgæves efter den savnede Maskinmester. K. blev af Strøm og Vind sat NV. over og drev Kl. ca. 1800 paa Land ved Snøde Rev paa Langelands Ø.-Kyst. Skibet er senere kommet flot ved Hjælp af en Bjergningsdamper. Liget af 2. Maskinmesteren blev senere fundet i Maskinrummet.
Anm. Eksplosionen antages at skyldes Krigsaarsager.
[kilde: DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART]
Se kort og lidt flere informationer
her

Slægt 4 P. Hvenegaard http://www.sbib.dk/documents/Dansk_soeulykkestatistik/1918_001-034.pdf 

186 Venus, Skonnert
C(K). P. Hvenegaard, Thurø, 46 år
Last Hvede
Skelskør—Aalborg
Sted: Limfjorden
9/9, SV.lig. Byget
Grundstødning Lidt over Middag grundstødte V. under en Stagvending udfor »Rørdal« Cementfabrik paa N.-Siden af Fjorden. Da Skibet ikke kunde bringes flot ved egen Hjælp rekvireredes Slæbebaad, der tog det af Grunden Kl. 7 EM. og slæbte det til Aalborg.
Anm. Om Aarsagen til Grundstødningen er intet oplyst.
Søforhør i Aalborg d. 14/9 18.
Slægt 10

 

Mette Pedersdatter Hvenegaard og kusinen Anne Hansdatter DÅB & KONFIRMATION
Mette Pedersdatter, Hvenegaard og kusinen Anne Hansdatter

Dåb:
Kirkebog for Ryslinge sogn Gudme herred, Svendborg amt 1763 – 1814: opslag 227:
1805 – 3die Søndag p[ost] (efter) Trinit[atis] [30. juni] blev Gaardmand Peder Jørgensen af Hvenegaarden og Hustrue Karen Svends Datter, Deres Datter som blev født den 10de Maj og ved Hiemmedaaben kaldet
Mette. Hendes Daab Confirmeret i Kirken. Jørgen Jørgensens Hustrue Marie Rasmus Datter fra Hedemøllested i Steenstrup Sogn bar Barnet. Hans Jensens Hustrue ved Lørup gik hos. Mands fadere
vare: Peer Peersen, Johannes Hansen og Niels Hansen alle Gaardmænd i Lørup.

Samme dag blev Hans Jørgensen og Hustrue Maren Svends Datter, for tiden opholdende i Hvenegaarden, Deres Datter, som blev født 2den Juny og ved Hiemme Daaben kaldet
Anne Hendes Daab confirmeret i Kirken. Pigen Ingeborg Rasmus Datter bar Barnet. Jørgen Rasmussens Hustrue fra Grovsted gik hos. Mands Fadere vare: Søren Chrisoffersen, Niels Nielsen og Mads Pedersen alle Gaardmænd af Lørup

Konfirmeret i Ryslinge kirke Paaske 1820:
Ryslinge sogns kirkebog1814-1826, opslag 47:

nr. 1:
Mette Pedersdatter, Hvenegaard
Fader: Selveiergaardmand Peder Jørgensen i Hvenegaard.
Født den 10. Mai 1805. 14ten Aar og 11 Maaneder gammel
[der står gamel, men stregen over m fortæller, at m skal dobles]
kundskab Godt - Opførsel Meget God
Vaccineret A[nn]o 1812 d. 10 December af Hr. Schønneman i Nyborg efter Attest fra samme.
Jævnførelsesregister Folie 250 No. 14

nr. 2:
Anne Hansdatter, Lørup
Fader: Boelsmand Hans Jørgensen i Lørup.
Født den 2de Januar Ao 1805. 14ten Aar og 10 Maaneder gammel
Kundskaber God - Opførsel Meget God
Vaccineret Ao 1810 den 18de Mai af Hr Myhre i Svendborg, efter Attest af 27 Mai 1810
Jævn.f. liste: Folie 195 No. 18
Slægt 12 Slægten Skat Rørdam Isabel Skat-Rørdam er tipoldebarn af Sjællands biskop Thomas Skat Rørdam (1832-1909) og hustru Marie, f. von Hauch (1834-1915). Biskoppen fik tre sønner, Hemming, Torkild, der har skrevet brevet om Hvenegaarden og Erling, der er Isabels oldefar.
Avisklip Dagmar Dreyer
født Hvenegaard

Sound og Music 1939
Dagmar fortæller:
Dagen før mit bryllup i Sønderby kirke havde min far inviteret baron Trapp, hans kone Maria og deres børn til Frederiksgave, så de kunne se, hvordan en dansk herregård så ud. Familien, der er kendt fra "Sound of Music", havde været nødt til at flygte fra Østrig via Italien til USA, da de ikke ville underordne sig nazismen i landet. Da deres visum udløb, måtte de igen rejse fra USA, og de kom i den forbindelse på turne som kor rundt i Europa, Turen gik bl.a. til Assens hvor de boede på Hotel Postgården. Familien Plum havde kontakt med dem og det var i den forbindelse min far fik besøget arrangeret. Mens forældrene gik rundt på slottet var børnene gået ud i den store park hvor jeg hørte dem synge flerstemmigt. Da jeg kiggede ud, så jeg det smukkeste syn jeg nogensinde har set. Parken var helt blå af blomstrende forglemmigej, og der midt blandt blomsterne gik børnene og sang.
Da baronen så hørte om det forestående bryllup, tilbød han, at de ville komme og synge i kirken til brylluppet.  Det blev en overvældende oplevelse. Senere fik de igen visum til USA hvor de bosatte sig.
Se den tyske filmen "The Trapp Family" (link til Youtube)

  Nekrolog fra Politiken den. 28. juli 1939.
Kunsthandler
Hans Hvenegaard

Kendt Kunsthandler død

Hans Hvenegaard, Medejer af Winkel & Magnussen, død under Kurophold

Kunsthandler Hans Hvenegaard.

Medindehaver af det kendte Kunsthandlerfirma Winkel & Magnussen
Hans Hvenegaard er død af et Hjerteslag under et Kurophold i Bad Nauheim.

Kunsthandler Hvenegaard var i det sidste Par Aar en syg Mand. Men han vilde ikke give op over for Sygdommen og tog – lige til han i Slutningen af Maj rejste til Bad Nauheim – ivrig Del i Arbejdet i den store Forretning. Han var en meget flittig mand og vilde helst gøre alting selv. Ingen vidste, hvor angrebet han i Virkeligheden var. Af Naturen af han ret indesluttet og talte aldrig om sig selv.

Hans Hvenegaard var Landmandssøn. Han blev født paa Nebbegaard paa Fyn, men medens Broderen
Vincent Hvenegaard, der nu er Forpagter paa Frederiksgave, fortsatte Familietraditionerne, kom Hans Hvenegaard i Boghandlerlære hos Schønemann i Nyborg.

Efter endt Læretid rejste han til Udlandet nogle Aar og traf en ung nordmand, den senere Kunsthandler
A. C. Mohr.

Da de vendte hjem til København fik de begge Ansættelse hos
Tryde paa Østergade, der den Gang drev en stor Kunsthandel med Kobberstik og reproduktioner efter klassiske Kunstværker. Det blev Begyndelsen til Kunsthandlervirksomheden.

I 1904 købte Mohr og Hvenegaard den grafiske Afdeling i Winkel & Magnussens Kunsthandel. Baade som Kunsthandler og Kunstforlægger udførte Hvenegaard et energisk Arbejde. Han var i 1909 Udgiver af Wanschers og Carl S. Petersens Kunstblad og udsendte talrige Mapper med Reproduktioner af Hammerhøis og Zahrtmanns Arbejder. Disse Fotogravure-Reproduktioner var den Gang lige så yndede som Carl Blochs og Hans Nic. Hansens Raderinger.

I 1914 trak Mohr sig tilbage og Hvenegaard førte Forretningen videre alene. Først i 1926 overtog han sammen med Kunsthandler Kai Grunth hele Winkel & Magnussens Kunsthandel.

Kai Grunth, der have været prokurist i Firmaet siden 1921, var den, der startede Avktionsvirksomheden med Vekselerer Johannes Henriques’ fine Malerisamling. Senere kom saa Glückstadt-Avktionerne, og efterhaanden blev Avktionerne den dominerende Del af Virksomheden.

Hvenegaard saa klart, at de nye Veje var de rigtige. Kunsthandlen med Reproduktioner tilhørte en svunden Tid, og han specialiserede sig derfor i de meget fine og sjældne Kobberstik. Hvenegaard havde en stor Andel i Fenger-Avktionernes Sukces, ligesaa i Rosenørn-Lehns og Ranchs Avktioner.

De voldsomme Prisstigninger paa Kunst fulgte han med levende Interesse, selv om Tempoet var hans stille og forsigtige natur noget fremmed. Ved 60 Aars Fødselsdagen for to Aar siden fortalte han klogt og fint her i Politiken om de store Svingninger i Værdsættelsen af Kunst, der er sket i de sidste 20-30 Aar. Krigen var Kunsthandlens straalende Glanstid. I disse Aar rejste Hvenegaard hyppigt til England og købte ind af Kobberstik. Det var ikke ufarlige Rejser. Nordsøen var fyldt med Miner. Engang blev Hvenegaard endog arresteret som Spion, men vente dog hver Gang hjem med Kasser fulde af fine Stik og Blade. Priserne, der dengang stadig steg, er ikke dalet siden. Og for mange Maleriers Vedkommende har der været fortsat Prisstigning ogsaa efter Krigsaarene.

Forretningen optog Hvenegaard helt. Den var hans liv. Han var ikke selv Samler, men i det smukke Villahjem i Gentofte saa han gerne Kunstnerne hos sig. Hans Hustru, f. Mailand-Jessen, der i sin Tid havde en vellykket Debut som Saangerinde paa Det kgl. Teater, førte ogsaa mange Musikfolk til Hjemmet.

Foruden Hustruen efterlader han sig en Søn,
Carsten Hvenegaard, der er ansat i Forretningen, og en voksen Datter.
-
Kaj B.

**************************

Firmaet Winkel & Magnussen har hidtil indtaget en Særstilling i dansk Kunsthandel ved samtidig at drive Kunsthandel og Avktionsforretning. Det er forbudt Ifølge den nye Avktionslov. Men firmaet havde en særlig Dispensation fra Handelsministeriet fra den Tid, da deres grafiske Afdeling, som ejedes af Hr. Hvenegaard, blev sluttet sammen med Malerihandlen og Avktionsvirksomheden.

Det er uvist, om denne Dispensation nu ved Hr. Hvenegaards Død bliver forlænget. Gør den ikke det, vil Kunsthandlen sikkert forsvinde, og det bliver udelukkende en Avktionsvirksomhed. Der er også en Mulighed for at
Kunsthandler Bruun-Rasmussen, der nu er Prokurist i Firmaet, bliver optaget som Kompagnon.

Bragt med venlig tilladelse fra Politikkens chefredaktion

 
 Biskop Johannes Theodor Suhr
Afskrift af Kraks Blå Bog 1957

PETERSEN Hans møller; f. 22/5 1885 i Odense; søn af møller Jens Peter Petersen (1852-1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Emma Sakuntala f. Steenberg (død 1920); gift (25 10 1913) m. Ida Marie Suhr., f. 4.6 1889 på Hedengaard, død 1953, søster til biskop Johannes Theodor Suhr (foto), begge var børn af proprietær Carl Emil Suhr (død 1928) og hustru Laura Marie f. Møller (død 1919),

Uddannelse på Munke Mølle i Odense og i firmaet F C Sievers, jr. i Haderslev; studieophold i amerikanske mølle-centrer 1909-10; direktør for Munke Mølle 1911, forpagter 1917-18 og ejer af møllen fra 1919; efter Munke Mølles omdannelse til aktieselskab 1935 adm. direktør og formand for bestyrelsen for dette.

Medl. af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1922-48, for Foreningen af Danske Handelsmøller fra 1929, formand 1941-48 og for Sammenslutningen af Danske Handelsmøller fra 1937, formand 1937-54; medl. af bestyrelsen for AS Albani Bryggerierne fra 1949; med!, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1945.

Adresse: Munke Mølle, Odense.


Diverse folketællinger fra DDD

(indtastede på Dansk Demografisk Database)

 

HVENEGAARDEN
FT-1801
Svendborg, Gudme, Ryslinge, Lørup Bye, 1, B6548
Peer Jørgensen 38 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Karen Svendsdatter 34 Gift Hans Kone
Maren Peersdatter 11 Ugift Deres Barn
Jørgen Peersen 8 Ugift Deres Barn
Anne Marie Peersdatter 6 Ugift Deres Barn
Anne Kirstine Peersdatter 4 Ugift Deres Barn
Maren Svendsdatter 20 Ugift Konens Søster Tiener i Gaarden
Hans Nielsen 29 Ugift Tienestekarl
Johan Hansen 19 Ugift Tienestekarl

 

FT-1840
Svendborg, Gudme, Ryslinge, Lørup Bye, en Gaard, 113, , B6939
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Pedersen 50 Gift Gaardmand
Ane Kirstine Pedersdatter 43 Gift Hans Kone
Jørgen Andersen 18 Ugift Deres Barn
Abelone Jensen 9 Ugift Deres Barn
Peder Jensen 7 Ugift Deres Barn
Caroline Jensen 3 Ugift Deres Barn
Karen Svendsdatter 74 Enke Aftægtskone
Maren Christoffersdatter 32 Ugift Tienestefolk
Niels Jensen 19 Ugift Tienestefolk

 

FT-1845
Svendborg, Gudme, Ryslinge, Lørup Bye, en Gaard, 89, , B3464
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Pedersen 56 Gift Gaardmand Lunde Sogn, Svendborg Amt
Ane Kirstine Pedersdatter 49 Gift hans kone her i Sognet
Abelone Hvenegaard 14 Ugift deres barn her i Sognet
Peder Hvenegaard 13 Ugift deres barn her i Sognet
Caroline Hvenegaard 8 Ugift deres barn her i Sognet
Karen Svendsdatter 78 Enke(mand) Aftægtskone Øst. Skjerninge, Svendborg Amt
Rasmus Hansen 19 Ugift Tjenestekarl Ringe Sogn
Maren Christensdatter 36 Ugift Tjenestepige Giislev Sogn, Svendborg Amt

FT-1860
Svendborg, Gudme, Ryslinge, Lørup By, en gaard, Hvenegaarden, 138, , B0414
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Jensen Hvenegaard 27, Gift søn i sognet [Ryslinge]
Maren Christiansen Overlund?? 23 Gift dennes kone i sognet [Ryslinge]
Abelone Sophie Jensen Hvenegaard 29 Ugift gaardkonens søster [antagelig datter??] i sognet [Ryslinge]
Fritz Frederik Rudolph Rasmussen 18 Ugift tjenestefolk i sognet [Ryslinge]
Mette Kirst. Hansen 18 Ugift tjenestefolk Ringe, Svendborg Amt

 

FT 1906
HVENEGAARDEN, Matr. No 7a
Jens Pedersen Lange 7/4-1834, Husfader, Gårdejer, Landbruger.
Ane Marie Hansen 20/10-1859, Husmoder
Ane Kristiane Pedersen Lange 9/3-1891, Datter
Peder Johannes Pedersen Lange 31/3-1893, Søn
Maren Pedersen Lange 14/5-1896, Barn
Niels Pedersen Lange 20/3-1899, Barn
Herluf Kristian Nielsen 20/9-1888, Tjenestedreng
Karen Kirstine Jørgensen 20/10-1888, Tjenestepige

Krumstrup Hovedgaard
FT-1787
Svendborg, Gudme, Ryslinge, Krumstrup Hovedgaard, 1ste Familie, 2, , C0048
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hr. Mads Jørgen Møller 38 Ugift Hosbonde Proprietair
Hans Hansen 50 Ugift Tienestefolk Forvalter ved Krumstrup Gods
Mads Jensen 57 Ugift Tienestefolk Gartner
Rasmus Rasmussen 24 Ugift Tienestefolk Kudsk
Christopher Christophersen 21 Ugift Tienestefolk Lærer Svarer Haandværk
Anders Jensen 7 Ugift Tienestefolk
Mette Pedersdatter
26 Ugift Tienestefolk Huusholderske
Maren Rasmusdaatter 25 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Kirsten Jacobsdaatter 27 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Maren Andersdaatter 28 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Anne Erichsdaatter 19 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Karen Rasmusdaatter 21 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Maren Rasmusdaatter 23 Ugift Tienestefolk Malkepiger
Cathrine Pedersdaatter 26 Ugift Tienestefolk Malkepiger

 

Andet:
FT-1787
Svendborg, Sunds, Øster Skerninge, Øster Skierninge Bye, 29., 29, , B3351
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Madsen 61 Gift Mand Huusmand og Smed
Mette Pedersdatter 46 Gift Kone
Peder Jørgensen 24 Ugift deres Børn
Hans Jørgensen 22 Ugift deres Børn
Jørgen Jørgensen 17 Ugift deres Børn
Lars Jørgensen 13 Ugift deres Børn
Mads Jørgensen 28 Ugift deres Børn
Peder Madsen 4 Ugift deres sidste Søn uden Ægteskab
Karen Svensdatter 21 Ugift Tienestepige

Samtlige personer i husstanden

 

Slægten
Svendborg, Sunds, Øster Skerninge, Øster Skierninge Bye, 8., 8, FT-1787, B3351
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Sven Ovesen 46 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Anne Jørgensdatter 47 Gift Madmoder
Jørgen Svensen 23 Ugift deres Børn
Ove Svensen 16 Ugift deres Børn
Anne Marie Svensdatter 14 Ugift deres Børn
Nicoline Svensdatter 8 Ugift deres Børn
Maren Svensdatter 6 Ugift deres Børn
Anne Hansdatter 80 Enke Mandens Moder
Maren Pedersdatter 80 Enke Konens Moder nyder Almisse af Sognet
Malene Rasmusdatter 66 Enke I kost hos Gaardmanden Vanfør og nyder Almisse af Sognet


 


 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@Kerte.dk

www.Kerte.dk
www.PLUM.wiki
www.SMEA.dk
www.JesusFreak.dk

OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.