FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

 

Læs også:

Røvereden
Brev af Valgmenighedspræst Torkild Skat Rørdam til maleren Ove Sternow om Hvenegaarden ca. 1915 her

Læs også om kunstneren
Niels Munk Plum her

Ove Rasmus Sternow
29. august 1883 - 10. november 1934

Det er Ove R. Sternov, der har malet maleriet af Hvenegaarden, der pryder forsiden af Hvenegaard Slægtens hjemmeside.
Sternow var søn af snedkermester Carl Anton Villiam Sternow og hustru Rosine Caroline Emilie født Roerup.
Han var gift med musiklærerinde  Johanne Margrethe f. Møller (30/11 1880 - 4/1 1957), datter af mekaniker Herman Christian Møller og hustru Anna Agathe født Larsen.
Sternow var uddannet på Akademiet i København og elev af teatermaler Carl Christian Lund, der blandt meget andet tegnede Tuborg-paraplyen, som siden 1880'erne har smykket Tuborgs distributions-vogne ved særlige lejligheder.

Sternow mestrede dekorationens vanskelige kunst og var en dygtig fagmand. Han var ansat i Det Kgl. Teaters Malersal og tilknyttet både Den Kongelige Porcelænsfabrik og Bing & Grøndahl, hvor han bl.a. malede Aarhus platte 1909.
Sternov udstillede også flere gange på Charlottenborg, uden at han skulle gennem censuren.

Som det ses af annoncen herunder oprettede Ove Sternow også et Dekorations Ateliers og tilbød sig som dekoratør i private hjem og foreningslokaler, når der skulle holdes dilletant, komedier og kostumefester. 

De sidste 15 år Sternow levede arbejdede han som tegnelærer på Brønshøj Skole. Når skolen skulle holde fest arbejdede han aften efter aften for at gøre rammerne så smukke og fuldendte som mulige til alles store glæde. Han blev i avisernes nekrologer ved sin alt for tidlige død på grund af hjerteproblemer, beskrevet som en dygtig og velbegavet tegnelære med en alsidig kunstnernatur. Han forstod glimrende at interessere eleverne, som altid glædede sig til hans timer, og man så ofte at gamle elever kom til ham for at søge råd og faglig vejledning.
Blandt kollegerne var Sternow også meget afholdt, skønt han var en meget beskeden og stilfærdig person, der holdt sig i baggrunden.

I sommeren 1915 eller måske flere år i træk opholdt Sternow sig på Hvenegaarden sammen med sin familie og svigerfamilie, der bl.a. talte hans kones bror dekorationsmaler og modellør Knud Max Møller. Det var i forbindelse med dette/disse ophold at Ove Sternow malede maleriet af Hvenegaarden. Et ferieophold var et kærkomment 'vitamintilskud' til børn og voksne fra Stenbroen i København, hvor familien boede ikke mindst under 1. verdenskrig. Selv om landbobefolkningen i disse krigstider ikke havde det væsentlig bedre end befolkningen i byerne, så havde de dog en stor fordel af at være næsten selvforsynende med fødevarer. Det var da også havens frugter, som sognepræst Torkild Skat Rørdam priste i forbindelse med det ganske morsomme brev til Sternow, hvori han beskriver Hvenegaarden, som den henstår i denne periode.

Læs brevet her

 

Oplysninger og billedmateriale er venligst udlånt af Helle Gadegaard, Nyborg

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@kerte.dk
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.