FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

Se hans kunstværker her
Se hans slægt her


Om "Munkemaleren"
Niels Munk Plum (1878-1959) var et ud af 11 børn, som blev født i Dyrlægeboligen, eller Grevinde Danners Hus, som det kaldes i dag, ved Frederiksgave (Hagenskov Slot). Han var søn af dyrlæge ved Frederiksgave, Carl August Frederich Plum, (barnebarn af biskop Frederik Plum, Odense) og hustru, Dagmar født Langkilde, (datter af Jægermester Langkilde på Frederiksgave.
(se Barn 12 og Langkilde-slægten under fanen SLÆGTEN).
 

Det Gamle Fotoalbum

Artikel fra HELNÆSPOSTEN
af Susanne B. Sørensen
Marts 2012, 7. årgang nr. 3
Link her til originalartiklen

TEMA: Kunstnerliv på og omkring Helnæs
Temaets maler er ud af en meget stor familie. Der var i flere generationer født mange børn. 13 i farfaderens husstand, 8 i farbroderens og i hans eget barndomshjem vrimlede det med 11 børn i det store statelige hus ved Frederiksgave (nu Hagenskov) med de mange navne: Skovriderhuset og dyrlægeboligen og senere Grevinde Danners hus

KUNSTNERLIV PÅ HELNÆS
NIELS MUNK PLUM

Så er vi nået til Niels Munk Plum i vores lille serie om kunstnere med en eller anden tilgang til Helnæs. Denne gang er det Niels Munk Plum født 13. maj 1878 på Frederiksgave, (Hagenskov) søn af dyrlæge Carl August Frederik Plum og Dagmar Langkilde og én ud af en samlet børneflok på 11. Han blev gift med porcelæns maler Dagmar Rasmussen, født i 1888 i København.

Formel uddannelse
Niels Munk Plum havde ikke nogen decideret kunstnerisk uddannelse, men har, efter teknisk skole (malerlinjen) med afgangseksamen i 1896, været elev og medarbejder hos firmaet Anton Rosen & Valdemar Andersen (henholdsvis kendt arkitekt og tegner/maler med bl.a. rumudsmykning som speciale). Siden har Niels Munk Plum arbejdet hos forskellige arkitekter i forbindelse med dekorative projekter indtil 1911, og sideløbende været beskæftiget hos private med dekorationsmaleri, ligesom han har arbejdet lidt med grafik/ raderinger.

Helnæs Strand, Lillestranden, med udsigt mod Enemærket og Skovkrogen, 1935

Kongeligt arbejde – sjakbajs
Men som tidligere kunstnere i dette tema har den kongelige porcelænsfabrik haft en væsentlig rolle i hans tilværelse (fra 1912 til 1931). Her arbejdede han som sjakbajs under den navnkundige Arnold Krog i underglasurafdelingen, hvor det naturalistiske landskabsmaleri var hans speciale. Han har deltaget i fabrikkens udstillinger rundt i verden indtil 1931, og endte i Italien med et æresdiplom i det sidste år, han var tilknyttet virksomheden. Hans arbejdsplads var, ligesom så mange andre virksomheder i Danmark, hårdt ramt af depressionen i starten af trediverne, og måtte afskedige rigtig mange medarbejdere. Efter sit stop på ”den kongelige” har han været virksom som malerikonservatoruddannet hos Winkel og Magnussen ­ og har som sådan arbejdet på forskellige herregårde i Danmark og Sverige.

Stor slægt på Sydvestfyn
Men det spændende ved Niels Munk Plum er, at han dels er født rimeligt lokalt – i forhold til Helnæs – dels har været meget produktiv med lokale billeder og dels stadig har sin efterslægt i Assens. Vi er kommet i besiddelse af et stykke stamtræ, leveret af fhv.
direktør Ole Plum fra Plum­dynastiet i Assens, hvor vi kan se, at Niels Munk Plums farfar (sognepræst) med sine i alt 13 børn, gennem ét af sine børn er i lige linje med nuværende Plum­familie i Assens. Ole Plum, Assens, erindrer svagt, at i hans barndoms jul kom denne onkel på besøg i farmoderens hjem, hvor han fik en cigar, en whisky og spillede for familien på husets flygel. Han spillede med tre fingre, var ikke nogen habil klaverspiller, men var et fest­fyrværkeri a la Victor Borge på slap line.

Fisker Fløjborgs drenge, Arne, Tage og familie sejler i bugten med Niels Munk Plum, med cigaren, og Plum­familie medlem

En anden slægtning, Peter Plum, Helsingør, fortæller at ”Munke Maler”, som familien kaldte ham, var familiens sorte får. Efter sin uddannelse som ganske ung maler, ville han gerne til Amerika. Familien skillingede sammen til en enkeltbillet, og han drog til Hamburg, for at stå på Amerikaskibet derfra. MEN: I Hamburg er der noget der hedder Reberbahn, (forlystelseskvarter af variabel art) og der var så fornøjeligt at være, at han kom til at snolde alle sine rejsepenge op, og måtte sendes retur til Danmark på familiens regning. Og det gjorde ham absolut ikke populær.
Som voksen slog han sig ned i ”Grevinde Danners hus”, der var hans fødehjem, ­ dengang dyrlægebolig ­ hvor han også døde i januar 1959. Han er begravet på kirkegården i Sønderby.

Skovriderhuset / Grevinde Danners hus
”Grevinde Danners hus” er den gule bindingsværksejendom, der ligger på Egeallé nær Frederiksgave. Før Frederik d. 7. blev regent i 1848, boede han i perioder på slottet og ville meget gerne have sin elskede, Louise Rasmussen, ved sin side. Dette var imidlertid upassende – hun var jo bare borgerlig og uden fin slægt ­ så derfor blev hun installeret i den gule ejendom i umiddelbar nærhed af slottet. Her kunne de være hinanden nær, men alligevel indpasse sig datidens moral. Hun blev senere gift med kongen, og blev ophøjet til grevinde med efternavnet Danner. Men det er en helt anden og spændende historie.

Langøre, akvarel, foto HBA

Motiver i naturen
Langt de fleste af Niels Munk Plums motiver er fra den umiddelbare nærhed af hans hjem. Det fremgår tydeligt af mange af hans billeder, at han har arbejdet med arkitektur. Små, lette vignetter med porte, lågepartier o.lign. selv om han i biografier betegnes som landskabsmaler. Der findes et mindre hav af akvareller fra området ved Å, fra Thorø og lignende nære motiver. Men der findes også flere motiver fra Langøre. På museet i Assens, Willemoesgårdens Kunstsamling, hænger der et sødt lille billede fra 1935. Det er fra Lillestranden, med udsigt mod Enemærket og Skovkrogen.

Kildemateriale:
Weilbachs kunstnerleksikon
Wikipedia, den frie encyklopædi
Willemoesgården, Assens
Desuden en stor tak for hjælpen til henholdsvis Ole Plum, Assens og Peter Plum, Helsingør.

 

Artiklen er gengivet med venlig tilladelse fra fhv. redaktør på Helnæsposten, Poul Dreisler

 

Læs artiklen om Niels Munk Plum her


Kunstmaler Niels Munk Plum
MUNKEMALEREN

Akvarel fra Willemoesmuseet i Assens

 

Afskrift fra Willemoesgaarden i Assens:
Søn af dyrlæge i Frederiksgave (nu Hagenskov), Carl August Frederich Plum og hustru, Dagmar født Langkilde.
Efter at have lært malerhåndværket i Assens blev Niels Munk Plum elev på Teknisk Skole og senere elev og medarbejder hos Anton Rosen og Valdemar Andersen. Derefter var han medarbejder hos forskellige arkitekter. Fra 1912-31 arbejdede han i Den kongelige porcelænsfabriks underglasurafdeling, hvor det naturalistiske landskabsmaleri var hans særlige felt.
Niels Munk Plum foretog studierejser til Hamborg og Berlin og deltog i mange år i Den kongelige Porcelænsfabriks udstillinger i udlandet. I 1931 tildeltes han æresdiplom på en udstilling i Italien.
Efter uddannelse som malerikonservator hos Winkel & Magnussen bosatte han sig i barndomshjemmet i Dyrlægebolien ved Frederiksgave, og virkede her som malerikonservator fra 1931 til sin død.
Niels Munk Plum arbejdede på mange danske og svenske godser, hvor han med stor kunstnerisk forståelse restaurerede samlingerne af gamle, ofte stærkt medtagne kunstværker. Hans sidste opgave var restaureringen af Willemoesgaardens store Mølsted-maleri af
"Slaget Paa Rheden"
Som kunstner var det særlig akvarelteknikken der optog ham, men han arbejdede også med oliemaleri og radering.

Værker af N. M. Plum til salg i Antik Postludiet.

Ole og Jytte Lauritsen som ejer Postludiet i Millinge har givet venlig tilladelse til fotografering af de værker, de har til salg i butikken.


Antik Postludiet
V/ Jytte & Ole Lauritzen
Assensvej 220
5642 Millinge
Denmark
Tlf: 6360 0022
post@postludiet.dk
www.postludiet.dk

Stranden ved Aa 1942

Efter tegning 1930

Helnæs 14/7 1956

1929

1946

1953

 

Sommer 1951, Storkereden ved Aa

Storkereden 1944

1930

Storkereden Juli 1948

1954

Bobakken, Helnæs
Oliemaleri

Bobakken, Helnæs
Oliemaleri

Storkereden
Eget Tryk
 
Værker af Niels Munk Plum på Willemoes museet, Assens
Landskab ved Aa med Teglskov, 1939

Indkørsel, Thorø 1929

Thorøgaard 1924,

Thorøgaard 1926

Helnæs Strand, Lillestranden, 
med udsigt mod Enemærket og Skovkrogen, 1935

Thorøgaard 1924

Skrænter på Thorø 1924

Gammel bro, Feddet ved Aa

Ved Frederiksgave, 1918

Assens set fra bakken øst for byen, 1900
   
Værker af Niels Munk Plum på Kærum-Sønderbys  lokalhistoriske arkiv  
1907

1943
 
Værker af Niels Munk Plum i privat eje:
Frederiksgave, Dewitz, 1943
 

Fra 1912-31 arbejdede N. M. Plum i Den Kongelige Porcelænsfabriks underglasurafdeling, hvor det naturalistiske landskabsmaleri var hans særlige felt. Niels Munk Plum foretog studierejser til Hamborg og Berlin og deltog i mange år i Den kongelige Porcelænsfabriks udstillinger i udlandet. I 1931 tildeltes han æresdiplom på en udstilling i Italien.
[
Fotos af nedenstående platter og vaser er fundet ved alm. søgning på Internettet, hvis ikke andet er nævnt]
 

Unika vase af Niels Munk Plum fra 1920. Måler 36cm høj.

Lars Christoffersen
har givet venlig tilladelse til gengivelse af vasen, som er til salg i butikken.
Danam Antik
2200 København N
Tlf. 27 67 55 03

N. M. Plum
22. marts 1927
Løgiesmose paa Fyen

Gulvvase 'Fra Dyrehaven', sign. N.M Plum samt dateret 16 januar 1927. H. 50 cm 

N. M. Plum 5.juli1928
 


   

N. M. Plum
21. nov. 1919

     

Signeret med Juliane Marie og N. M. Plum 11. febr.1925
Ved Springforbi i Dyrehaven

     

Niels Munk Plums kone, Dagmar, var ansat på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Kopperne og vasen, som er i familieeje, har hun dekoreret.
 


Ekstra stor unika platte af N. M. Plum 40 cm. Kgl. Porcelain
Med venlig tilladelse
Antik K, antikvitet.net
   

Til toppen

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@Kerte.dk

www.Kerte.dk
www.PLUM.wiki
www.SMEA.dk
www.JesusFreak.dk

OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.