FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

Slægten Brandt 
Stiftere af
Brandts Klædefabrik  i Odense
English about
Brandt’s Textile Mill
Mere her:
Brandts Klædefabrik
Wikipedia

                Jens Gummesen Smed, født omkring 1600 i Ærøskøbing. Død 64 år gammel april 1689 sam. sted. Gift omkr. 1625 med
                NN, født omkring 1600
                Gumme Jenssön
                Anna Hansdatter Brand, Datter af Hans Pedersen Brand og Lene Pedersdatter. Født omkring 1625 og død i 1665, 40 år gammel.
                Jens Gummesen, født 1663 i Ærøskøbing. Død 37 år gammel og begravet 7. feb. 1700 i Ærøskøbing Kirke.
Viet iflg. Ærøskøbing sogn kirkebog 1686:
Dom: XV post Trin (15. sept.) bleff Ærlig ung Karl Jens Gummes och Gudfrÿgtig Piige Margrette
Pedersdatter effter fro Prædichen trolovede.
Dom XXI post Trin (24. okt.): bleff Jens Gummesen och Margrette Peders Datter viede.

Jens Gummesøn var købmand i Brogade, rådmand fra 1692-1700 og kirkeværge 1696 i Ærøskøbing.
1699 køber han et stykke jord af Jens Christensen Glaser.
A               Margrethe Pedersdatter, født omkring 1660 i Ærøskøbing. Gift 2. gang 13. jul 1701 med Philip Simonsen. Rejser i 1726 til Odense for at bo hos sønnen
                 (børnene kaldes Brandt)
  B             Peder Jensen Brandt født 1693 i Ærøskøbing, døbt 22. okt. i Odense. Død februar 1749, begravet 27. februar 1749 i Graabrødre Kirke, Sct. Knud, Odense. Kateket og klokker ved Sct. Knuds Kirke.
Fra Kirkebogen: D. 21. Febr. behagede det dend gode Gud ved en Salig Død at forflydte
min kiære og ælskelige Hr. Fader Peder Brandt /: forhen Klokker til Sct. Knuds Kirke fra dette Jordiske til sit Hellige og Himmelske Rige. Som d. 27. Febr. blev begravet i den brede Gang i
Graabrødre-Kirke.

Gift 29. aug. 1719 i Sct. Knuds kirke, Odense med
                Birgitte Margrete Blangsted, født 1693, døbt 29. okt. 1693 i Sct. Knuds kirke, Odense, død 1758, 3. april 1758 begravet i Graabrødre kirke i den store gang.
C           Jens Pedersen Brandt  født 1723 i Odense, døbt 2. juli i Sct. Knuds sogn, død 15. december 1765, begravet 20. december i Graabrødre Kirke, Odense. Kateket ved Sct. Knuds kirke.
  C1             Gift 1. gang 26. aug. 1750 med Christiane Dorothea Riber, død 20. marts 1751, datter af Jacob Riber.
Barn: Sara Margaretha Brandt, født marts 1751 i Odense.
  C2             Gift 2. gang 18. okt. 1752 i Korup med Karen Friderichsdatter Holm, født 1756, døbt i Svanninge kirke. Død 3. feb. 1756 i Sct. Knuds sogn, Odense, begravet 9. februar 1756 i Odense. Datter af sognepræst til Svanninge 1720-1742, Frederik Christiansen Holm og Elisabeth Marie Nielsdatter Friborg.
Barn: Peder Jensen Brandt, døbt: 16. juli 1753 i Sct. Knuds Kirke, Odense, død 4. februar 1820 i Jerne, Ribe, begravet 10. februar i Jerne Kirke. Degn for Jerne og Skads.
  C3             Gift 3. gang 20. juli 1757 med Johanne Margrethe Sibbern, døbt august 1733 i Sct. Knuds Kirke, død 30. september 1798, begravet 4. oktober i Sct. Knuds Kirke. Datter af Cantor Jørgen Sibbern.
Hun gifter sig 2. gang med Morten Frederichsen Kisbye, død 10. april 1799, klokker ved Skt. Knuds kirke.
Barn: Frederikke Kirstine Kisbye (1769-1839) se E3
  Barn i dette hans 3. ægteskab D1
  D1         Christian Brandt,  født april 1763, døbt. 22. april, død 23. nov. 1814, begravet 26. november i Sct Knud Kirke. Farver i Odense. Gift 20. november 1801 med
                Mariane Lihme døbt 15.  september 1765 i Horne Kirke, død 3. maj 1833 i Odense, begravet 8. maj i Sct Knud Kirke. Datter af Henrich Lihme 1724 død 28 august 1787, Husbonde og sognedegn i Horne. Gift 26. november 1762 med Mariane Hiorth, født ca. 1743 død 18. august 1806 i Sallinge ved Fåborg. Bor 1801 som 59-årig enke hos svigersønnen, sammen med sin anden datter. Han er degn og skoleholder. Får pension efter manden og legat fra Lundegaard.1806
  4 børn:
    E1       Jens Henrik Brandt,  født 23. jan. 1803 i Odense, død 30. juni 1860 i Oringe Sindssygehospital, Vordingborg, Præstø, 13. april 1860 i Skeby Kirke. Sognepræst til Grindsted-Grene, Ribe 1832-1837, til Ølgod, Ribe 1837-1851, til Skeby-Otterup 1851-1860. Gift med
                Elise Kirstine Tommerup,  født 7. juli 1805  i Drejø, Svendborg , død 5. april 1881 i Odense, Sct. Knud, begravet 11. april 1881 i Skeby Kirke. Datter af sognepræst til Drejø 1799-1817, til Stenstrup 1817-1836 Peder Tommerup og Nicoline Christiane Wilhelmine Fogh.
                2 børn D1-2
      F1     Peter Tommerup Brandt,  født i 27. oktober 1838 i Ølgod, Ribe, død i Skeby, ugift.
      F2     Christian Brandt, født 28. jul 1842 i Ølgod, Ribe, død 22. april 1848 i Ølgod, ugift.
    E2       Morten Kisbye Brandt,  født 16. maj 1804 i Odense, døbt 29 maj 1804 i Sct. Knuds Kirke, Odense. Død 31. marts 1881 i Odense, begravet 5. april 1881 i Sct. Knuds Kirke, Odense. Farver og klædefabrikant i Odense. Gift med


Morten Kisbye Brandt

                Sidsel Wincentine Ottomine Lange døbt 1815, død 1900), datter af Proprietair Otto Peter Lange født 1792 død 1845, Eier af Cathrineberg i Sengeløse, Hovmark, Frederichsholm og hustru Sara Maria Bentin, født 1788 død 1864. Foto


Sidsel og hendes mor Sara Lange

                    Børn D1-4 1859 Marie, Sidsel, Moster, Morten og Wilhelm
      F1     Søren Christian Kisbye Brandt,  født 27. august 1847 i Odense, døbt 19. nov 1847 i Sct. Knuds Kirke, Odense. Død 25. december 1905 i København, Østervold. Begravet 2. januar 1906 i Sct. Knuds Kirke, Odense, Klædefabrikant, Direktør. . Gift med Foto

               
Oluffa Kirstine Dahlerup
født 1. aug 1851 i Tórshavn, Færøerne, døbt 21. sep 1851 i Tórshavn, Færøerne. Død 24. maj 1945 i Odense, begravet 28. maj 1945 i Thomas Kingos Kirke, Odense. Datter af  Amtmand og Herredsfoged Carl Emil Dahlerup og Anna Cathrine Louise Schram
Foto
  Børn G1
G1 Morten Karl Wilhelm Brandt født 7. juni 1885 i Odense, døbt 2. august i Sct Knuds Kirke, Odense. Godsejer og ejer af Brandts Klædefabrik, Odense.  Foto
Gift 9. maj 1914 i Vor Frue Kirke, København med
 
                Karen Marie Schmiegelow født 29 december 1887 i København, Skt. Johannes Sogn. Døbt 11. marts 1888 i Holmens Kirke, København
Datter af  Professor og Læge Ernst Carl Schmiegelow og Dagmar Marie Ohlsen.
 
                Børn H1-2  
            H1   Else Brandt født 15. juli 1917 på Skovsbo Gods, Rynkeby, Odense. Døbt: 2. sep 1917 i Rynkeby Kirke. Konfirmeret 3. april 1932 i Egense Kirke, Svendborg.
Gift 15. juli 1940 med
 
                Erling Krogh Lauritzen, født 30. januar 1909 i København.
Sognepræst i Magleby Bagenkop. Søn af Hans Viggo Krogh Lauritzen og Anthonie Tabitha Charlotte Plum, datter af grosserer Sophus Munk Plum (1847-1904)
 
                Børn I1-5  
              I1   Troels Krogh Lauritzen født 1941  
              I2   Erik Krogh Lauritzen født 1943  
              I3   Karen Krogh Lauritzen født 1946  
              I4   Christian Krogh Lauritzen født 1948  
              I5   Antonie Krogh Lauritzen født 1949  
            H2   Oluf Vilhelm Brandt
Født 7. april 1922 på Skovsbo Gods, Rynkeby, Odense, døbt 18. juni 1922 i Rynkeby Kirke, Odense
 
        F2       Morten Brandt, født 5. april 1849, hjemmedøbt 14. april, død 15. april.  
                   
      F3     Marie Mariane Brandt, født 14. feb. 1852. Gift 29. maj 1874 i Vor Frue Kirke med

                Jørgen Christian Michael Hvenegaard, født 8. aug. 1846 på Ølundgaard, død 8/7 1922 i Assens. 1864 Landvæsenselev på Kørup, senere underforvalter på Ourupgaard. 1873-79 Ejer af Nebbegaardi Gårdslev Sogn, Vejle Amt. 1879-91 Forpagter af Ulriksholm og Ørnfelt, 1891-1914 Forpagter af Frederiksgave Hovedgaard (Hagenskov). Formand for Hindsholm Landboforening og for Baag Herreds Landboforening. Ridder af Dannebrog  .

  5 børn, se hele slægten under Barn 12
        G1   Morten Johannes Brandt Hvenegaard, født 18/5 1875 på Nebbegaard Foto
        G2   Hans Hvenegaard født  2/1 1877 på Nebbegaard
        G3   Ingrid Hvenegaard født  7/7 1878 på Nebbegaard


Ingrid 1897

        G4   Vincent Hvenegaard født 19/9 1879 på Ørnfelt,


1939 Vincent

        G5   Otto Preben Brandt Hvenegaard født 21.9.1885 på Ørnfeldt.
      F4     Morten Vilhelm Brandt,  født 7. april 1853, død 12.12.1921 i Montreux, Vaud, Switzerland. Gift med
                Tagea Dorothea Rovsing 1847-1882
  Ingen børn.
    E3       Johanne Marie Brandt, født 21. juli 1805. Død 9. sept. 1876. Gift 4. dec. 1829 med

                Søren Hempel, læge, født. 12. aug. 1802 i Odense, død 13. juli 1884 i Odense. Søn af Søren Hempel (1775-1844), bogtrykker og avisudgiver, ejer af Fyns Stiftstidende og Frederikke Kirstine Kisbye (1769-1839), datter af  kateket ved St. Knuds Kirke i Odense Morten Kisbye og Johanne Margrethe født Sibbern se C3.


2 x Søren Hempel, søn og far

  10 børn
    E4       Preben Lihme Brandt,  født 1807. Død 1849 i Odense. Klædefabrikant i Odense. Medlem af den grundlovgivende Rigsdag. Ugift.
                 

En særlig tak til Ketty Lykke Jensen for det store arbejde med at lave slægtstavlen
Andre kilder:
Aner til Ernst Carlo Brandt Eriksen
her

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@kerte.dk
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.